Trwa ładowanie...
d475uwf
espi

MORIZON S.A. - Korekta raportu nr 4/2015- Informacja o transakcjach osób mających dostęp do infor ...

MORIZON S.A. - Korekta raportu nr 4/2015- Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (5/2015)

Share
d475uwf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-03
Skrócona nazwa emitenta
MORIZON S.A.
Temat
Korekta raportu nr 4/2015- Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Morizon S.A z siedzibą w Gdyni (?Emitent?, ?Spółka?), informuje, iż otrzymał od Członka Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym korektę zawiadomienia z dnia 27 lutego 2015 roku. W treści zawiadomienia jaki i w treści raportu bieżącego ESPI nr 4/2015 dotyczącego przekazania informacji o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych wpisano błędną liczbę zbytych akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W zawiadomieniu z dnia 27 lutego 2015 roku Członek Rady Nadzorczej omyłkowo podał liczbę zbytych akcji, tj. 5.321 zamiast 5.231.
Wobec powyższego treść raportu ESPI zawierający poprawioną ilość akcji brzmi następująco:
Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako "Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 27 lutego 2015 od Członka Rady Nadzorczej, powziął informację o zbyciu akcji Emitenta przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej. Z przekazanych informacji wynika, iż podmiot kontrolowany dokonał następujących transakcji na akcjach Morizon S.A.:
transakcja sprzedaży 5.231 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 16 lutego 2015 roku przy średnim kursie 0,59 zł za każdą jedną akcję;
transakcja sprzedaży 2.028 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 17 lutego 2015 roku przy średnim kursie 0,57 zł za każdą jedną akcję;
transakcja sprzedaży 20.002 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 18 lutego 2015 roku przy średnim kursie 0,57 zł za każdą jedną akcję;
transakcja sprzedaży 2.603 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 19 lutego 2015 roku przy średnim kursie 0,57 zł za każdą jedną akcję;
transakcja sprzedaży 1.003 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 20 lutego 2015 roku przy średnim kursie 0,57 zł za każdą jedną akcję;
transakcja sprzedaży 52.793 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 23 lutego 2015 roku przy średnim kursie 0,57 zł za każdą jedną akcję;

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MORIZON S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-300 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sporotwa | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 350 90 97 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9570986959 | | 220543196 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
2015-03-03 Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

Podziel się opinią

Share
d475uwf
d475uwf