Trwa ładowanie...
d1d6sjf
espi

MOSTALEXP - Nabycie znacznych pakietów akcji (67/2013)

MOSTALEXP - Nabycie znacznych pakietów akcji (67/2013)
Share
d1d6sjf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Nabycie znacznych pakietów akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od CEC PROPERTY GROUP LIMITED z siedzibą na Cyprze, iż w dniu 25 października 2013 roku CEC PROPERTY GROUP LIMITED, na podstawie umów cywilno-prawnych, nabył łącznie 14.130.850 akcji zwykłych imiennych Emitenta. Przed transakcją Spółka nie posiadała akcji Emitenta. Obecnie Spółka posiada 14.130.850 akcji Mostostal Export S.A., które stanowią 5,16% udziału w kapitale oraz 5,12% w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Export S.A. Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Wielkosław Przemko Staniszewski Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d6sjf

Podziel się opinią

Share
d1d6sjf
d1d6sjf