Trwa ładowanie...
d17gil2
espi

MOSTALEXP - Postępowanie sądowe (4/2011)

MOSTALEXP - Postępowanie sądowe (4/2011)
Share
d17gil2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Postępowanie sądowe
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka") zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2011 r. Spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie sprzeciw od wyroku zaocznego wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w dniu 21 stycznia 2011 r. sygn. akt XXIV C 600/10 wraz z wnioskiem o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności.W dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację, iż w dniu 13 lutego 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny postanowił zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi z dnia 21 stycznia 2011 r. wydanemu w sprawie o sygn. akt XXIV C 600/10. Postanowienie to może być zaskarżone.Niezależnie od tego, zażalenie Spółki złożone w dniu 28 stycznia 2011 r. na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi z dnia 21 stycznia 2011 r. wydanemu w sprawie o sygn. akt XXIV C 600/10 będzie rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-691 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obrzeżna 5
(ulica) (numer)
(22) 329 13 89 (22) 329 13 00
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Michał Skipietrow Prezes Zarządu
2011-02-15 Zofia Szwed Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17gil2

Podziel się opinią

Share
d17gil2
d17gil2