Trwa ładowanie...
d1508z9
d1508z9
espi

MOSTALEXP - Tbycie akcji Emitenta przez podmiot powiązany (68/2013)

MOSTALEXP - Tbycie akcji Emitenta przez podmiot powiązany (68/2013)
Share
d1508z9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Tbycie akcji Emitenta przez podmiot powiązany
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od CALATRAVA CAPITAL S.A., iż w dniu 25 października 2013 roku Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A., na podstawie umowy cywilno-prawnej, zbyła 13.000.000 akcji zwykłych imiennych Emitenta. Przed transakcją Spółka posiadała 13.000.846 akcji Emitenta, które stanowiły 4,74% udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 4,71% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie Spółka posiada 846 akcji Mostostal Export S.A., które stanowią 0,00031% udziału w kapitale oraz w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Export S.A. Charakter powiązań ? Prezes Zarządu Spółki oraz członek Rady Nadzorczej Spółki są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29.07. 2005 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Wielkosław Przemko Staniszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1508z9

Podziel się opinią

Share
d1508z9
d1508z9