Trwa ładowanie...
d2gmryi

MOSTALEXP - Wszczęcie postępowania administracyjnego (9/2013)

MOSTALEXP - Wszczęcie postępowania administracyjnego (9/2013)

Share
d2gmryi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowania administracyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 lutego 2013 roku Spółce zostało doręczone pismo w przedmiocie złożenia wyjaśnień w sprawie wszczętej z urzędu w dniu 18 stycznia 2013 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia na Spółkę, kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "ustawa o ofercie"). W przedmiotowym piśmie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązał Spółkę do złożenia pisemnych wyjaśnień przyczyn naruszenia art. 56 ustawy o ofercie, w szczególności: -braku opublikowania pełnej informacji o wydaniu wyroku sądowego w dniu 21 stycznia 2011 roku w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy, -braku przekazania do publicznej wiadomości w sposób oraz w terminie
przewidzianym przepisami prawa, informacji bieżącej o wytoczeniu powództwa w sprawie unieważnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku, -braku przekazania do publicznej wiadomości w sposób oraz w terminie przewidzianym przepisami prawa, informacji bieżącej o ustanowieniu zastawu rejestrowego i hipotek na nieruchomości należącej do spółki zależnej od Emitenta, -opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej o zawarciu ugody pomiędzy Spółka a Michałem Skipietrow, Zofią Szwed, Eugeniuszem Wawrzyniakiem, Ryszardem Tobolskim, Krzysztofem Loth, Helmutem Floeth oraz Projekt Bronisze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gmryi

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2013-02-01 Paweł Narkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gmryi

Podziel się opinią

Share
d2gmryi
d2gmryi