Trwa ładowanie...
d3zn3jl

MOSTALWAR - Zawarcie warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów spółki zależnej (24/2014)

MOSTALWAR - Zawarcie warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów spółki zależnej (24/2014)

Share
d3zn3jl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MOSTALWAR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 31 października 2014 roku została zawarta warunkowa Umowa Przedwstępna sprzedaży akcji spółki Mostostal Puławy S.A. pomiędzy Mostostal Warszawa S.A. (dalej: Mostostal Warszawa) a High Business sp. z o.o. (dalej: High Business). Na podstawie Umowy Przedwstępnej Mostostal Warszawa zobowiązał się do dokonania transakcji sprzedaży 8.180.000 (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 99,76% kapitału zakładowego Mostostal Puławy oraz 99,76% praw głosu na Walnym Zgromadzeniu (dalej: Akcje), a High Business zobowiązał się do kupna Akcji (dalej: Transakcja). Zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej sfinalizowanie Transakcji uwarunkowane jest uzyskaniem Zgody Organu Antymonopolowego. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Przedwstępnej Transakcja nie zostanie sfinalizowana prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy Przedwstępnej wygasają. Jednocześnie Mostostal Warszawa informuje, że od dnia 11 kwietnia 2014 roku
prowadził z kilkoma inwestorami negocjacje w sprawie zbycia akcji Spółki. Mostostal Warszawa skorzystał z uprawnienia do opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach, o czym w trybie art. 57 ust. 1 Ustawy ofercie poinformował Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2014 r. Mostostal Warszawa informuje, że skorzystał z uprawnienia do opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy Przedwstępnej, o czym w trybie art. 57 ust. 1 Ustawy ofercie poinformował Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 października 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zn3jl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Konstruktorska | | 11 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 2507000 | | 022 2507611 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-020-49-95 | | 012059053 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Marcin Kondraszuk Pełnomocnik
2014-11-25 Miguel Angel Heras Llorente Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zn3jl

Podziel się opinią

Share
d3zn3jl
d3zn3jl