Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (47/2013)

MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (47/2013)
Share
d1mzxc0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A., po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownych dokumentów, informuje, że Spółka zależna Wrobis S.A. (98,05% udziału w kapitale i głosach) zawarła w dniu 10 września 2013 roku z Zamawiającym - NCC Construction Danmark A/S, Beton & R?hus, Dania umowę na realizację zadania: "Nowa Spalarnia Odpadów w Kopenhadze ? Abakke 03". Przedmiotem umowy jest wykonanie konstrukcji żelbetowej stanu surowego kompleksu budynków spalarni odpadów w ramach rozbudowy elektrociepłowni dla miasta Kopenhagi. Termin zakończenia robót Strony ustaliły na dzień 31.03.2015 roku. Wartość kontraktu wynosi 35,80 mln DKK netto, co stanowi 20,47 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 10.09.2013 roku. Wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 11 a
(ulica) (numer)
022 5485660 022 5485666
(telefon) (fax)
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Marcin Kondraszuk Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0