Trwa ładowanie...
d4iv6a2

MOSTALWAR - Życiorysy Członków Zarządu (8/2013)

MOSTALWAR - Życiorysy Członków Zarządu (8/2013)

Share
d4iv6a2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALWAR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Życiorysy Członków Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Warszawa S.A., w uzupełnieniu Raportu bieżącego Nr 49/2012 w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki pana Krzysztofa Sadłowskiego oraz pana Miguel Angel Heras Llorente przekazuje życiorysy powołanych Członków Zarządu Emitenta zgodnie z pkt. 4-6 par. 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Pan Krzysztof Sadłowski, lat 49 jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, magister inżynier mechanik. Ukończył również kilka specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, w tym Podyplomowe Studium Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz egzamin dla kandydatów na członków Rad Nazorczych w Spółkach Skarbu Państwa. W latach 1990-2007 pracował w Zespole Elektrowni Ostrołęka S.A., pełniąc stanowiska: inżyniera ds.
remontów i urządzeń energetycznych, specjalisty ds. turbin - inspektora nadzoru cieplno - mechanicznego, kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju, Członka Zarządu - Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji , Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego. W latach 2007-2009 był Zastępcą Dyrektora Generalnego w Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Od czerwca 2009 r. pracuje w Mostostal Warszawa S.A, pełniąc stanowisko Dyrektora Pionu Energetyki Zawodowej. W dniu 5 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostal Warszawa S.A. Pan Miguel Angel Heras Llorente, ma 53 lata. W roku 1985 r. uzyskał tytuł Inżyniera Dróg, Kanałów i Portów. W latach 1985-1986 ukończył kurs projektowania, obliczeń i szczegółów konstrukcyjnych konstrukcji betonowych w budownictwie. Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe . W roku 1987 sprawował funkcję Inżyniera Projektanta w IBERINSA, gdzie m. in. projektował odwodnienia dla Projektu Metra w Kolumbii. W latach 1988-1989, pełnił funkcję
Kierownika Zespołu Robót w ENTRCANAES Y TAVORA S.A. przy projektach z zakresu infrastruktury i kolei. W latach 1993 oraz 1994-1997 pełnił funkcję Kierownika Konsorcjum z ramienia ENTRECANALES-TECSA oraz ENTRECANALES-DYWIDAG-FCC. Od roku 1998 do 2000 sprawował funkcję Dyrektora Krajowego w Kolumbii z ramienia NECSO Entrecanales Cubiertas, gdzie nadzorował m.in. postępowania w Trybunałach Arbitrażowych. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Dyrektora Krajowego w Kolumbii i Wenezueli, zaś od 2001-2003 Dyrektora Krajowego w Portoryko. Z ramienia ACCIONA S.A. sprawował funkcję Dyrektora Generalnego ds. Koncesji w Chile w latach 2004-2005, gdzie głównie nadzorował projekty infrastrukturalne. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Działu Koncesji w ACCIONA S.A. Od 2010 -2012 został Dyrektorem Generalnym Obszaru Azja-Australia-Afryka w ACCIONA S.A. W dniu 5 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostal Warszawa S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

| | | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konstruktorska | | 11 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5485660 | | 022 5485666 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-49-95 | | 012059053 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Jose Angel Andres Lopez Wiceprezes Zarządu
2013-02-01 Jarosław Reszka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

Podziel się opinią

Share
d4iv6a2
d4iv6a2