Trwa ładowanie...
d24ufsu

MOSTALZAB - Dalsze działania w ramach restrukturyzacji majątku Grupy Kapitałowej Emitenta (48/2015)

MOSTALZAB - Dalsze działania w ramach restrukturyzacji majątku Grupy Kapitałowej Emitenta (48/2015)

Share
d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Dalsze działania w ramach restrukturyzacji majątku Grupy Kapitałowej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent, MZ) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (?MZ GPBP? - spółka zależna Emitenta) zawarł z podmiotem zewnętrznym (?Kupujący?) Umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wyodrębnionej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze MZ GPBP jako hotel ?Piast? ("ZCP"). Przedmiotem Umowy sprzedaży jest: - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 641 o powierzchni 0,2315 ha oraz prawo własności budynku i urządzeń objętych księgą wieczystą nr GL1G/00034448/6, - maszyny i urządzenia oraz pozostałe składniki majątku, - wyposażenie hotelu, - towary w sklepiku, - należności, - środki w kasie oraz na rachunkach bankowych. Ponadto na mocy powyższej Umowy z dniem 01 września 2015 r. Kupujący, z chwilą przejścia na niego ZCP, staje się zgodnie z treścią przepisu art. 231 par. 1 Kodeksu pracy stroną wszystkich dotychczasowych stosunków pracy łączących
MZ GPBP oraz pracowników zatrudnionych w Hotelu Piast na dzień zawarcia niniejszej Umowy sprzedaży. Proces sprzedaży hotelu ?Piast? jest jednym z elementów reorganizacji majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A., której założenia Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 11 lutego 2013 r., mającej na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich oraz majątku. Powyższa transakcja nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu par. 2 ust. 44 pkt a) i ust. 45 pkt a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL ZABRZE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Bogusław Bobrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu