Trwa ładowanie...
d43c0do

MOSTALZAB - Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych (124/2010)

MOSTALZAB - Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych (124/2010)

Share
d43c0do

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 124 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent, Spółka)
zawiadamia, iż w dniu 15 grudnia 2010 r. Emitent realizując Program Skupu Akcji Własnych, w ramach upoważnienia udzielonego przez ZwyczajneWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 czerwca 2010 r. (Uchwała nr 22), otrzymał informację o rozliczeniu zakupu 96.000 sztuk akcji własnych po średniej cenie 3,25 zł za 1 (jedną) akcję od Domu Inwestycyjnego.Nabyte akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda stanowią 0,0644 % w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,0644% w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta wynosi 1.235.000 sztuk akcji co stanowi 0,8281 % w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.Cel nabycia akcji własnych przez Spółkę został podany w § 2 pkt 2 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 16 czerwca 2010 r. Treść Uchwały znajduje się na korporacyjnej stronie Emitenta www.mz.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/O Spółce/Walne
Zgromadzenia oraz w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43c0do

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Leszek Juchniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43c0do

Podziel się opinią

Share
d43c0do
d43c0do