Trwa ładowanie...
d4762nk
espi

MOSTALZAB - Ustanowienie hipoteki (23/2014)

MOSTALZAB - Ustanowienie hipoteki (23/2014)

Share
d4762nk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 17 marca 2014 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Pszczynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych (Sąd) o ustanowieniu na rzecz mBanku S.A. hipoteki umownej do kwoty 5.785.000 zł. Hipoteka została ustanowiona na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta, oraz na budynku stanowiącym własność Emitenta położonych w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Traugutta, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą KA1P/00052871/2. Wpisu dokonano w dniu 07 marca 2014 r. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia umowy kredytowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. Wartość aktywów, na których ustanowiono w/w zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1.726.746,85 zł. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz
nadzorującymi Emitenta, a mBankiem S.A. nie istnieją żadne powiązania. Wartość hipoteki ustanowionej na aktywach jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 Euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4762nk

| | | MOSTOSTAL ZABRZE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Bogusław Bobrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4762nk

Podziel się opinią

Share
d4762nk
d4762nk