Trwa ładowanie...
duhzczg
duhzczg
espi

MR HAMBURGER - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (2/2015) - EBI

MR HAMBURGER - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (2/2015)
Share
duhzczg
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej ?Spółka?, ?Emitent?), niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych, które będą publikowane przez Spółkę w roku obrotowym 2015. - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 16.02.2015 r. - Raport roczny za rok obrotowy 2014 r. - 03.06.2015 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15.05.2015 r. - Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14.08.2015 r. - Raport kwartalny za III kwartał 2015r. ? 16.11.2015 r. Jednocześnie Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Miernikowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duhzczg

Podziel się opinią

Share
duhzczg
duhzczg