Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

MR HAMBURGER S.A. - Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów. (4/2013)

MR HAMBURGER S.A. - Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów. (4/2013)
Share
d3zla33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MR HAMBURGER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 16 września 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza - Pana Leszka Sobika, o przekroczeniu przez niego progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Treść zawiadomienia: "Na podstawie art. 69 ust. 1,2 i 4 "Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych" (Dz.U.m 184 poz.1539) informuję, iż w dniu 16.09.2013 podczas sesji na GPW nabyłem 11 000 szt. akcji Mr Hamburger S.A. ul. Katowicka 5, 41-530 Dąbrowa Górnicza, przekraczając 10% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki. Informuję, iż obecnie posiadam 433,497 szt. akcji Mr Hamburger S.A. ul. Katowicka 5, 41-530 Dąbrowa Górnicza, co stanowi 10,03% kapitału
zakładowego i uprawnia do wykonywania 433.497 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy-10,03% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem transakcji zakupu w dniu 13.09.2013r. Posiadałem 422.497 akcji Spółki Mr Hamburger S.A., co stanowiło 9,78% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonania 422.497 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (9,78 % kapitału zakładowego)." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MR HAMBURGER S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-530 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Katowicka 5
(ulica) (numer)
+48 32 264 56 62 +48 32 264 56 62
(telefon) (fax)
biuro@mrhamburgersa.pl www.lesneruno.pl
(e-mail) (www)
525-22-03-219 017246742
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Tomasz Miernikowski Prezes Zarządu Tomasz Miernikowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33