Trwa ładowanie...
dz2n2vn

MS: min. Gowin wystąpił o dodatkowe informacje ws. Marcina P. (komunikat)

...

Share
dz2n2vn

04.09. Warszawa - Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin nie jest usatysfakcjonowany ze sprawozdań z lustracji doraźnej przesłanych przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, dotyczących prawidłowości biegu postępowań karnych wykonawczych w sprawach Marcina P., prowadzonych w sądach działających na obszarze okręgu gdańskiego.

W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z prośbą o przedstawienie do dnia 7 września br. dodatkowych informacji uzupełniających. Mają one dotyczyć m.in.:

- sprawności i terminowości czynności podejmowanych na etapie postępowania wykonawczego wobec Marcina P., prowadzonego w jednej ze spraw;

dz2n2vn

- szczegółowego wyjaśnienia okoliczności dotyczących przekazania przez jeden z sądów rejonowych do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego karty rejestracyjnej karnej, co mogło mieć wpływ na możliwość obligatoryjnego zarządzenia wobec Marcina P. wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;

- wyjaśnienia okoliczności związanych z weryfikacją informacji przedstawianych Sądowi Okręgowemu w Słupsku przez kuratora sądowego;

- pogłębienia materiału badawczego przez sędziego wizytatora poprzez objęcie lustracją większej liczby spraw określonej kategorii i uzupełnienie sprawozdania, celem uzyskania kompletnej i wiarygodnej oceny funkcjonowania jednego z zespołów kuratorskiej służby sądowej.

Jednocześnie przypominamy, że minister sprawiedliwości Jarosław Gowin już 10 sierpnia 2012 r. zwrócił się do prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o niezwłoczne przedstawienie wyników wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów na obszarze okręgu gdańskiego w sprawach karnych dotyczących Marcina P. oraz innych sprawach dotyczących spółki Amber Gold.

dz2n2vn

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku w dn. 13 sierpnia 2012 r. poinformował ministra sprawiedliwości, że zlecił sędziom wizytatorom ds. penitencjarnych przeprowadzenie doraźnych lustracji w celu zbadania prawidłowości biegu postępowań wykonawczych toczących się w sprawach dotyczących prezesa spółki Amber Gold, w szczególności pod względem terminowości podejmowania w tych sprawach czynności wykonawczych - począwszy od daty prawomocności wyroku, rzetelności i prawidłowości sprawowanych dozorów oraz właściwej w okresie próby kontroli organów wykonawczych nad wywiązywaniem się przez skazanych z nałożonych nań wyrokami obowiązków. Termin złożenia stosownych sprawozdań z przeprowadzonych lustracji został wyznaczony w dniu 31 sierpnia 2012 roku.

Efektem tych działań było skierowanie przez prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec dwóch kuratorów sądowych i jednego sędziego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

dz2n2vn

Podziel się opinią

Share
dz2n2vn
dz2n2vn