Trwa ładowanie...
d3677h8

MŚ: na zmianę składu PROP nie miało wpływu jej stanowisko ws. puszczy

Na zmianę składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody nie miało wpływu jej stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej. Decyzja związana jest z "niewłaściwym wywiązywaniem się Rady z ustawowych obowiązków" - poinformowało w środę PAP biuro prasowe ministra środowiska.

Share
d3677h8

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) ustala minister środowiska. Ma on również możliwość odwołania członków Rady - przypomniano w informacji przekazanej PAP przez biuro prasowe resortu.

"Na zmianę składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody nie miało wpływu jej stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej, jest ona związana z niewłaściwym wywiązywaniem się Rady z ustawowych obowiązków m.in. znaczącymi opóźnieniami w przygotowywaniu opinii dotyczących ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. (CITES)" - poinformowało biuro prasowe.

Według resortu zaległości obejmują lata 2014 - 2015.

d3677h8

Opinie PROP są niezbędne ministerstwu środowiska do wydawania decyzji dotyczących gatunków zagrożonych wyginięciem. Służy to realizacji zobowiązań Polski jako strony Konwencji Waszyngtońskiej i członka Unii Europejskiej - przypomina biuro prasowe MŚ.

"Bez wymaganych opinii minister środowiska nie może wydać zgody na działania objęte ww. przepisami, stąd konieczne były zmiany umożliwiające sprawną realizację nałożonych obowiązków. Szybkie wydawanie opinii przez Państwową Radę Ochrony Przyrody pozwoli skrócić czas oczekiwania obywateli na wymagane prawem zezwolenia, na działania dotyczące gatunków objętych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej" - czytamy w piśmie.

List ministra środowiska Jana Szyszki z informacją o odwołaniu ze składu tej organizacji otrzymało we wtorek mailowo 32 spośród 39 dotychczasowych członków PROP. Jak wynika z informacji Rady, odwołania otrzymali m.in. jej dotychczasowy przewodniczący i wiceprzewodniczący oraz przewodniczący 7 (spośród 8) komisji tematycznych.

Siedmiu dotychczasowych członków oraz 22 nowe osoby otrzymały tego samego dnia zaproszenie na posiedzenie Rady, zwołane przez Głównego Konserwatora Przyrody (jak oceniono na internetowej stronie PROP - "z naruszeniem § 3 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu PROP") - na 16 maja br.

d3677h8

Na stronie PROP poinformowano też, że ponad połowę składu nowej, 29-osobowej PROP mają stanowić leśnicy i przedstawiciele uczelni i innych instytucji leśnych (w tym 8 osób to pracownicy SGGW). Ostateczny skład Rady nie jest jeszcze pewny i może ulec drobnym zmianom - czytamy.

Zgodnie z ustawą z kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w skład PROP wchodzi od 20 do 40 członków. Powołuje ich w drodze zarządzenia minister środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy ministrze właściwym do spraw środowiska.

Aktualny skład PROP został powołany w dniu 24 października 2014 r. Kadencja obecnej Rady miała trwać od 25 października 2014 r. do 24 października 2019 r. 11 marca 2016 r. zmieniono jednak ustawę o ochronie przyrody, likwidując m.in. jej kadencyjność i dając ministrowi środowiska prawo do odwoływania członków. Zmiana ta weszła w życie 15 kwietnia 2016 r.

Podczas prac sejmowych opozycja, a także środowiska ekologiczne zarzucały partii rządzącej, że zaproponowane zmiany pozbawią PROP niezależności oraz że jest to "próba ukarania" Rady za jej negatywną opinię ws. ewentualnej większej wycinki w Puszczy Białowieskiej.

d3677h8

Podziel się opinią

Share
d3677h8
d3677h8