Trwa ładowanie...
d1rp61o
d1rp61o

MŚ ws. gwarancji finansowych dla Białowieskiego Programu Rozwoju (komunikat)

...
Share
d1rp61o

20.08. Warszawa - Biuro Prasowe Ministerstwa Środowiska informuje:

100 mln zł na realizację szerokiego wachlarza przedsięwzięć rozwojowym dla gmin Puszczy Białowieskiej zagwarantowane. Uchwałą zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził wielkość dofinansowania, kryteria wydawania pieniędzy oraz listę uzgodnionych z gminami projektów. Gwarancja finansowa to milowy krok na drodze konsultacji Białowieskiego Programu Rozwoju, który zakłada realizację projektów zgodnych ze zrównoważonym rozwojem przy jednoczesnym trzykrotnym poszerzeniu Białowieskiego Parku Narodowego.

Każda z gmin w pierwszym etapie konsultacji zgłosiła wstępną listę projektów, z czego na ostateczną po konsultacjach trafiło po kilka z każdej gminy - w zależności od szacowanej wartości. Dotacje z NFOŚiGW wyniosą dla wszystkich projektów 85 proc. ich wartości.

d1rp61o

Oprócz kryteriów formalnych, takich jak: wymóg zgłoszenia przedsięwzięcia do programu przed jego zakończeniem, wskazano w uchwale także wymogi merytoryczne. Aby zakwalifikować przedsięwzięcie do programu, analizowany będzie efekt ekologiczny, stosowana technologia oraz wykonalność projektu, a także wiarygodne źródła pozostałego finansowania.

100 mln dotacji trafi w ten sposób na projekty takie jak: przebudowa sieci wodociągowej i ujęć wody, rekultywacja składowisk, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków czy modernizacja stacji uzdatniania wody oraz termomodernizacja budynków. Wszystkie projekty realizowane będą w ramach tworzenia infrastruktury na tym obszarze.

- Pieniądze leżą na stole. Dofinansowanie z NFOŚu to główna część finansowa Białowieskiego Programu Rozwoju. Dzięki temu, Białowieski Program Rozwoju to unikalna propozycja, jak z korzyścią dla mieszkańców wykorzystać ogromny potencjał, jakim jest przyroda Puszczy Białowieskiej - powiedział Maciej Nowicki, Minister Środowiska.

Prezes NFOŚiGW, Jan Rączka komentując uchwałę: To doskonały przykład prowadzenia w sposób nowoczesny polityki ekologicznej, gdzie minister środowiska wyznacza strategiczny cel i posługuje się dostępnymi środkami, w tym przypadku środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby go skutecznie osiągnąć.

d1rp61o

Uchwała Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania oraz szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć zawartych w punktach 7 i 8 Programu Priorytetowego "Program dla przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi rejonu Puszczy Białowieskiej" została przyjęta 18 sierpnia 2009 r.

Minister Nowicki przedstawił także dalsze kroki w realizacji konsultacji. Wśród nich jest m.in. rozpoczynająca się dziś dystrybucja listu Ministra Nowickiego do wszystkich mieszkańców gmin Białowieża, Hajnówka i Narewka,. w którym minister Nowicki deklaruje:

"Zdając sobie sprawę, że ta próba może powodować niepokój, co do przyszłej dostępności terenów puszczańskich () - niepokój ten jest dla mnie zrozumiały, dlatego niniejszym deklaruje, że dla wszystkich mieszkańców gminy nie będą pobierane żadne opłaty za wstęp do parku narodowego (), będzie zwolniony i w pełni bezpłatny zbiór jagód, grzybów i ziół (), (poza rezerwatami przyrody) i w pierwszej kolejności udostępnione będzie drewno opałowe i użytkowe uzyskane w wyniku prac renaturyzacyjnych ()."

Od czerwca trwają zainicjowane przez Ministra Środowiska konsultacje z samorządowcami powiatu hajnowskiego w sprawie trzykrotnego poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego. Minister Nowicki zaproponował gminom, które zgodzą się na poszerzenie, realizację Białowieskiego Programu Rozwoju, czyli programu, który dzięki wsparciu finansowemu przekraczającemu 100 mln zł, pozwoli na realizację programów podnoszących konkurencyjność obszaru wokół Puszczy Białowieskiej i wpływających na jakość życia mieszkańców całego Podlasia. To pilotażowy projekt ochrony puszczy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju uwzględniającymi prawa człowieka, przyrody i rozwoju gospodarczego.

d1rp61o

Już 15 września dojdzie do określenia preferowanych granic poszerzonego parku narodowego, którego wielkość ma osiągną 35 000 tys. ha, czyli ok. 50 proc. powierzchni Puszczy Białowieskiej. Dopiero wówczas gminy staną przed decyzją, co do poparcia rozszerzenia i realizacji Białowieskiego. Jeśli któraś z gmin nie zdecyduje się na realizację Programu, zostanie z niego wyłączona, powiększając w ten sposób pule dostępnych środków dla pozostałych uczestników Programu. Zainicjowanie Białowieskiego Programu Rozwoju wiąże się z tegorocznymi obchodami 600-lecia objęcia ochroną Puszczy Białowieskiej.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ ral/

d1rp61o

Podziel się opinią

Share
d1rp61o
d1rp61o