Trwa ładowanie...
d42kk7i

MS ws. zmian w ustroju sądów (komunnikat)

...

Share
d42kk7i

12.01. Warszawa - Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości m.in. w trakcie wczorajszego wysłuchania publicznego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję:

Informacje jakoby przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nie był konsultowany ze środowiskiem sędziowskim, w tym m.in. z Krajową Radą Sądownictwa oraz pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, są nieprawdziwe.

d42kk7i

Zarówno przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, jak i pierwszy prezes Sądu Najwyższego otrzymali wspomniany projekt dwukrotnie - 20 maja 2009 r. oraz 13 października 2009 r.

W tych samych terminach projekt został przekazany także m.in. do Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Ponadto, projekt konsultowany był także m.in. z: Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Sędziów, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Referendarzy Sądowych, Stowarzyszeniem Prokuratorów RP, Naczelną Radą Adwokacką, Krajową Radą Radców Prawnych, Krajową Radą Notarialną, Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa, prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Radą Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Kopie pism skierowanych do wyżej wymienionych instytucji dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

d42kk7i

Dodatkowo, projekt został przekazany prezesom sądów wszystkich szczebli celem przeprowadzenia konsultacji bezpośrednio z całym środowiskiem sędziowskim.

W dniach 20-22 maja 2009 r. projekt przesłano prezesom wszystkich sądów powszechnych oraz administratorowi internetowego forum dyskusyjnego dla sędziów, z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag w terminie do dnia 15 czerwca 2009 r.

Opinie, wraz z uwagami, zostały nadesłane z 294 sądów powszechnych wszystkich szczebli. Zbiorczą opinię przedstawił również administrator forum dyskusyjnego dla sędziów.

W dniach 1-3 czerwca 2009 r., projektowane rozwiązania były przedmiotem narady z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych; program narady obejmował m.in. prace w zespołach problemowych (Zespół I - Okresowe oceny pracy sędziów, system wizytacji w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych; Zespół III - Zadania nadzorcze prezesów sądów apelacyjnych, zgromadzenie sędziów apelacji, zebranie sędziów sądów okręgowych i sędziów sądów rejonowych w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych), a ich podsumowanie odbyło się już z udziałem wszystkich uczestników narady.

d42kk7i

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przedstawiło swoją opinię w dniu 21 sierpnia 2009 r. w formie oświadczenia o akceptacji, bądź braku akceptacji dla poszczególnych projektowanych rozwiązań. Dopiero w dniu 17 września 2009 r. dołączono uzasadnienie zajętego stanowiska.

Wszystkie zebrane uwagi zostały rozważone, a część z nich stała się podstawą dokonania zmian w proponowanych pierwotnie rozwiązaniach.

Projekt w wersji uwzględniającej część zgłoszonych uwag został przedstawiony Krajowej Radzie Sądownictwa, pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich "Iustitia", a także - z uwagi na nowe regulacje w zakresie statusu asystenta sędziego i referendarza sądowego - Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Asystentów Sędziów oraz Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Referendarzy Sądowych. Równolegle projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Jednocześnie odbywała się kolejna runda konsultacji projektu: w dniach 20 listopada i 2 grudnia 2009 r. z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, a w dniach 24-26 listopada oraz 3 i 17 grudnia 2009 r. z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

d42kk7i

Powyższe działania w pełni realizowały, a nawet wykraczały poza zakres obowiązku konsultowania projektów aktów normatywnych w procesie tworzenia prawa. W szczególności zaś dotychczasowa praktyka konsultowania projektów zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych nie obejmowała rozsyłania projektu do wszystkich sądów powszechnych, aby umożliwić zapoznanie się z projektem, jak i wyrażenie opinii o zmianach przez wszystkich sędziów.

Ponadto, w ramach konsultacji projektu minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski odbył następujące spotkania ze środowiskiem sędziowskim:

3 listopada 2010 r.

- spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Lublinie,

d42kk7i

- spotkanie z sędziami Sądu Rejonowego w Puławach,

- spotkanie z sędziami Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej;

12 listopada 2010 r.

- spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz prezesami:

d42kk7i

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu, Sądu Rejonowego w Słubicach, Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, Sądu Rejonowego w Sulęcinie;

- spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz prezesami:

Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Sądu Rejonowego w Nowej Soli, Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Sądu Rejonowego w Żarach, Sądu Rejonowego we Wschowie;

15 listopada 2010 r.

- spotkanie z sędziami Sądu Rejonowego w Pile,

- spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Na spotkaniu obecni byli także prezesi:

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Sądu Rejonowego w Żninie, Sądu Rejonowego w Mogilnie, Sądu Rejonowego w Nakle, Sądu Rejonowego w Szubinie, Sądu Rejonowego w Świeciu, Sądu Rejonowego w Tucholi;

- spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Toruniu oraz prezesami:

Sądu Rejonowego w Toruniu, Sądu Rejonowego w Brodnicy, Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu, Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie, Sądu Rejonowego w Grudziądzu;

18 listopada 2010 r.

- spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz prezesami:

Sądu Rejonowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Bartoszycach, Sądu Rejonowego w Ełku, Sądu Rejonowego w Giżycku, Sądu Rejonowego w Biskupcu, Sądu Rejonowego w Kętrzynie, Sądu Rejonowego w Lidzbarku, Sądu Rejonowego w Szczytnie, Sądu Rejonowego w Olecku, Sądu Rejonowego w Piszu, Sądu Rejonowego w Nidzicy, Sądu Rejonowego w Mrągowie;

- spotkanie z sędziami Sądu Rejonowego w Ostródzie,

- spotkanie z sędziami Sądu Rejonowego w Iławie;

19 listopada 2010 r.

- spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Gdańsku;

30 listopada 2010 r.

- spotkanie z sędziami Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz prezesami:

Sądu Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego w Choszcznie, Sądu Rejonowego w Goleniowie, Sądu Rejonowego w Gryficach, Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, Sądu Rejonowego w Łobzie, Sądu Rejonowego w Myśliborzu, Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, Sądu Rejonowego w Świnoujściu;

1 grudnia 2010 r.

- spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Radomiu oraz prezesami:

Sądu Rejonowego w Radomiu, Sądu Rejonowego w Grójcu, Sądu Rejonowego w Przysusze, Sądu Rejonowego w Lipsku, Sądu Rejonowego w Kozienicach, Sądu Rejonowego w Szydłowcu, Sądu Rejonowego w Zwoleniu;

- spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz prezesami:

Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego w Lublińcu, Sądu Rejonowego w Myszkowie, Sądu Rejonowego w Zawierciu;

2 grudnia 2010 r.

- spotkanie z sędziami Sądu Rejonowego w Skierniewicach,

- spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i rekomendował go Radzie Ministrów na posiedzeniu 26 sierpnia 2010 r.

Projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Prawniczej, która odbyła się w dniach 8 i 9 września 2010 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt na posiedzeniu 19 października 2010 r. 24 listopada 2010 r. projekt został przekazany do Sejmu.

Przypomnijmy, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje m.in. wprowadzenie ocen okresowych sędziów oraz wdrożenie menadżerskiego modelu zarządzania sądami.

To nie wszystkie przewidziane projektem zmiany. Po wejściu w życie nowych regulacji m.in. nadzór administracyjny ministra sprawiedliwości nad działalnością sądów zostanie ograniczony na rzecz prezesów sądów apelacyjnych. Obecnie każdą ze spraw w dowolnym sądzie resort sprawiedliwości może skontrolować, np. w zakresie przewlekłości postępowania sądowego. Nowe regulacje przekazują tę kompetencję środowisku sędziowskiemu. Będzie ją wykonywał za ministra prezes sądu apelacyjnego.

Joanna Dębek rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d42kk7i

Podziel się opinią

Share
d42kk7i
d42kk7i