Trwa ładowanie...
d32s32b

MSP rozpoczęło szacowanie roszczeń reprywatyzacyjnych

MSP rozpoczęło szacowanie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz kosztów, jakie budżet państwa musiałby ponieść w związku z ich zaspokojeniem na drodze ew. rozwiązań ustawowych - poinformował PAP resort. Jednak teraz MSP nie pracuje nad ustawą reprywatyzacyjną, najpierw szacunki.

Share
d32s32b

"Obecnie w Ministerstwie Skarbu Państwa nie są prowadzone prace legislacyjne nad ustawą reprywatyzacyjną. Systemowe uregulowanie kwestii reprywatyzacji wymaga w obecnej chwili w pierwszej kolejności systemowej i rzetelnej wyceny aktualnych roszczeń w skali całego kraju" - czytamy w informacji przesłanej PAP w czwartek wieczorem.

Resort dodał, że ewentualna decyzja o podjęciu prac nad projektem ustawy, "w sposób jednolity regulującej kwestię reprywatyzacji" wymaga wcześniejszego przeprowadzenia szczegółowych analiz w zakresie skali problemu oraz ewentualnych możliwości jego rozwiązania ze strony państwa.

"Ministerstwo Skarbu Państwa aktualnie podjęło działania w zakresie oszacowania bieżącej wartości roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym roszczeń dotychczas zaspokojonych przez państwo polskie. W tym celu skierowano do wojewodów wnioski o przekazanie informacji o szacowanej wartości roszczeń reprywatyzacyjnych na obszarze poszczególnych województw, z uwzględnieniem roszczeń dotychczas zaspokojonych. Zapytania w tym zakresie zostały skierowane także do Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych" - wymieniło MSP.

d32s32b

Poinformowało, że na swojej stronie zamieściło odpowiednie wzory tabel do uzupełnienia "przez właściwe organy administracji publicznej w zakresie posiadanych danych o roszczeniach reprywatyzacyjnych".

"Jednocześnie Ministerstwo Skarbu Państwa zwróciło się do Głównego Urzędu Statystycznego o pomoc przy realizacji analizy statystycznej danych dotyczących mienia przejętego w ramach nacjonalizacji w latach 1944-62. Zestawienie pozyskanych w ten sposób informacji pozwoli na określenie szacunkowej skali roszczeń reprywatyzacyjnych na dzień dzisiejszy oraz szacowanych kosztów, jakie Skarb Państwa i budżet państwa musiałby ponieść w związku z zaspokojeniem tych roszczeń na drodze ewentualnych rozwiązań ustawowych" - podsumował resort.

W środę stanowisko wiceministra w MSP objął Cezary Gabryjączyk. Będzie on sprawował nadzór nad departamentem reprywatyzacji i rekompensat oraz departamentem mienia Skarbu Państwa. Zgodnie z życiorysem na stronie MSP, Gabryjączyk to samorządowiec z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Od 1994 roku radny Rady Miejskiej w Łasku, a od 2003 zastępca burmistrza Łasku. W 2006 został radnym powiatowym, a następnie starostą łaskim. Tę funkcję pełnił do 2015 roku. Od 2010 roku aktywnie działał w zarządzie krajowym Związku Powiatów Polskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, będąc jej przewodniczącym od 2013 roku.

d32s32b

Podziel się opinią

Share
d32s32b
d32s32b