Trwa ładowanie...
d3mcm9p
d3mcm9p

MSWiA: Dolny Śląsk sprząta po powodzi (komunikat)

...
Share
d3mcm9p

11.08. Warszawa - MSWiA informuje:

Sytuacja w regionie powoli stabilizuje się. Trwa szacowanie strat spowodowanych przez powódź, wypłacane są pierwsze pieniądze w postaci zasiłków do 6 tys. zł. Cały czas inspektorzy nadzoru budowlanego prowadzą kontrole budynków mieszkalnych. W całym regionie odbywają się prace porządkowe.

Mieszkańcy Dolnego Śląska sprzątają swoje domy i mieszkania. Usuwany jest gruz, szlam i zanieczyszczenia popowodziowe, wypompowywana jest woda. Mieszkańcom poszkodowanym przez powódź dostarczana jest woda pitna, żywność, a także środki czystości i higieny osobistej. Na miejscu działają punkty dystrybucji darów z pomocą humanitarną. Działają komisje do szacowania strat w zalanych domach i mieszkaniach. Na bieżąco przyjmowane są od mieszkańców wnioski o wypłatę zasiłków celowych z budżetu państwa.

d3mcm9p

Na miejscu zniszczeń spowodowanych przez wodę pracują inspektorzy nadzoru budowlanego. Służby inspekcji budowlanej sprawdzają stan techniczny budynków, mostów i innych obiektów. Kontrole odbyły się m.in. w Bogatyni, Porajowie, Radomierzycach, Sulikowie, Radzimowie, Sieniawce. Skontrolowano także zaporę na rzece Witce w Niedowie.

Do prac porządkowych i remontowych przystąpiono także na korycie rzeki Witka. W porozumieniu z elektrownią Turów i miejscową kopalnią skierowano tam sprzęt i ludzi do pomocy w usuwaniu szkód, które poczyniła woda.

Sytuacja retencyjna na zbiornikach wodnych jest korzystna. Wszystkie obiekty pracują prawidłowo.

Mieszkańcom Bogatyni woda pitna jest dostarczana w cysternach, na miejscu działają także stacje uzdatniania wody. W Bogatyni i Porajowie wyznaczone są miejsca, w których wydawany jest gorący posiłek dla powodzian.

d3mcm9p

W Radomierzycach na długości 15 m uszkodzony jest wał na Nysie Łużyckiej. Uszkodzony jest również przepust wałowy. Aktualnie miejsce to jest zabezpieczane przez odpowiednie służby.

Służby techniczne dokonały przeglądu drogi wojewódzkiej nr 352 Bogatynia-Zgorzelec, poniżej czoła zapory zbiornika Niedów. Do momentu przywrócenia ruchu komunikacyjnego nadal obowiązują dojazdy przez Niemcy i Czechy.

Sukcesywnie poprawia się sytuacja związana z dostawami energii elektrycznej. Obecnie bez prądu pozostaje 150 odbiorców. Wczoraj (10 sierpnia br.) udało się przywrócić zasilanie dla 150 gospodarstw domowych.

Służby inspekcji sanitarnej informują, iż obecnie na obszarze zalanym nie ma żadnego zagrożenia sanitarnego i epidemiologicznego. Profilaktycznie mieszkańcom wydano 1149 szczepionek przeciwtężcowych.

d3mcm9p

W akcję popowodziową zaangażowanych jest 440 policjantów i około 500 strażaków oraz ponad 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przy usuwaniu skutków powodzi pomagają także żołnierze. Na miejscu służby korzystają z ponad 100 pojazdów, łodzi, transporterów pływających i śmigłowców.

Straż Graniczna koordynuje ruch komunikacyjny na granicach, przez terytorium Czech i Niemiec. Przejezdna jest już droga wzdłuż Nysy Łużyckiej na odcinku Gorlitz-Loebau. Służby drogowe informują, że w Niemczech nie ma ograniczeń tonażu pojazdów.

Aktualnie dojazd do Bogatyni jest możliwy przez terytorium Niemiec i Czech.

Niemcy: (autostrada A4) - Jędrzychowice - Loebau lub Reichenbach (droga nr 6) - w kierunku Zittau (droga 178)- Sieniawka (droga 354) - Opolno Zdrój - Bogatynia.

d3mcm9p

Niemcy: Goerlitz (droga 99) - Zittau (droga 178) - Sieniawka (droga 354) - Opolno Zdrój - Bogatynia.

Czechy: Zawidów (droga 355) - Frydlant (droga 13) - Bogatynia.

Czechy: Czerniawa Zdrój (droga 361) - Frydlant (droga 291) - Bogatynia.

Trasy w Czechach dostępne są tylko dla mieszkańców tych terenów oraz pojazdów służb ratowniczych o ładowności do 3,5 t oraz konwojów z pomocą humanitarną (cystern z wodą o ładowności do 7,5 t).

d3mcm9p

Przed wyjazdem Straż Graniczna prosi o zapoznanie się z aktualną sytuacją drogową na stronie internetowej Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej (http://www.sudecki.strazgraniczna.pl/).

Straż Graniczna ustaliła ze stroną niemiecką zasady sprawnego przejazdu przez terytorium Republiki Federalnej Niemiec transportów z pomocą dla mieszkańców zalanych terenów. Osoby przewożące dary dla powodzian proszeni są o wyłożenie na przedniej szybie pojazdu - białej, kwadratowej kartki z napisem BOGATYNIA. Strona niemiecka prosi o wcześniejsze informacje o transportach z pomocą humanitarną na nr telefonu: 0049 035 813 626 wew. 0. Infolinia obsługiwana jest w języku polskim.

Trwa nadal akcja zbierania darów dla powodzian. Dary w postaci żywności, środków czystości, ubrań, koców, pościeli i woda butelkowanej zbierane są w:

- Jednostce Wojska Polskiego we Wrocławiu, ul. Hallera 36/38; - Magazynie firmy CITRONEX w Zgorzelcu, ul. II Armii Wojska Polskiego 64 - kontakt do koordynatora akcji: 723-828-673.

d3mcm9p

Dolnośląski Urząd Wojewódzki pilotuje akcję zbierania darów z żywnością i organizuje konwoje do miejsc poszkodowanych. Urząd korzysta z pomocy wojska. Mieszkańcom dostarczana jest żywność, leki i rzeczy pierwszej potrzeby. Dary pochodzą z Agencji Rezerw Materiałowych, magazynów wojskowych, a także od organizacji humanitarnych, osób cywilnych oraz firm.

Wczoraj (10 sierpnia br.) czoło fali na Nysie Łużyckiej wpłynęło do Odry. Sytuacja meteorologiczna jest aktualnie korzystna dla całego regionu. Nie ma opadów deszczu, a poziom wody w rzekach stopniowo opada.

Na terenie województwa dolnośląskiego obowiązują nadal pogotowia przeciwpowodziowe w powiecie lwóweckim oraz na terenach gmin Stara Kamienica i Nowogrodzie.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3mcm9p

Podziel się opinią

Share
d3mcm9p
d3mcm9p