Trwa ładowanie...
dr6qtuv

MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 19 styczn...

MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 19 stycznia 2011 roku. (2/2011)

Share
dr6qtuv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 19 stycznia 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Multimedia Polska S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2011 roku.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec faktu nie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, odstąpiło od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad tj. uchwały obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747zł oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1
Załączniki
Plik Opis
podjęte uchwały NWZ 19 01 2011.pdf uchwały podjęte na NWZ MMP SA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6qtuv

| | | MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-341 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tadeusza Wendy | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5538600 | | 022 5538603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.zarzadu@multimedia.pl | | www.multimedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5861044881 | | 190007345 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Andrzej Rogowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6qtuv

Podziel się opinią

Share
dr6qtuv
dr6qtuv