Trwa ładowanie...
d4iu4z3
espi

MURAPOL - Rozpoczęcie znaczących negocjacji (9/2014) /EBI

MURAPOL - Rozpoczęcie znaczących negocjacji (9/2014) /EBI
Share
d4iu4z3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie znaczących negocjacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MURAPOL S.A. informuje, że w dniu 23 maja 2014r. Spółka podpisała list intencyjny i tym samym przystąpiła do negocjacji ze spółką JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w zakresie sprzedaży będących w użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie ulic Wrocławskiej i Racławickiej, składających się z działek oraz będących własnością JUPITER S.A. budynków i urządzeń posadowionych na w/w działkach, o łącznej powierzchni ok. 6 ha. Nabycie przez Emitenta powyższych nieruchomości będzie transakcją o znacznej wartości tj. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych MURAPOL S.A. W podpisanym liście intencyjnym Strony określiły wstępne warunki nabycia nieruchomości w tym warunki przeprowadzenia audytu nieruchomości, zawarcia umowy przedwstępnej oraz przyrzeczonej. Zakończenie negocjacji powinno nastąpić w terminie do 30 czerwca 2014r. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez
emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst\" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Sapota Prezes Zarządu
Nikodem Iskra Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4iu4z3

Podziel się opinią

Share
d4iu4z3
d4iu4z3