Trwa ładowanie...
d3ygoa0
espi
22-11-2010 12:00

NANOTEL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów n...

NANOTEL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu NANOTEL S.A. (10/2010)

d3ygoa0
d3ygoa0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NANOTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu NANOTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Nanotel S.A.("Spółka", "Emitent"), informuje, iżw dniu 22 listopada 2010 roku otrzymał od Spółki PARADISUS CAPITAL LTD z siedzibą na Cyprze zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, o zmianie stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przekroczenie ww. progu nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 18 listopada 2010 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect łącznie 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta.Przed powyższą transakcją PARADISUS CAPITAL LTD nie posiadał akcji Emitenta.Po ww. transakcji PARADISUS CAPITAL LTD posiada 100.000 akcji serii B Spółki, uprawniających do 100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 5,92% w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu Emitenta.PARADISUS CAPITAL LTD poinformował również, iż w okresie najbliższych 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ygoa0

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ygoa0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ygoa0