Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Naruszenie ważnej, średnioterminowej strefy oporu Fibonacciego

Otwarcie kontraktów wypadło w piątek z luką hossy, plasując się 15 punktów powyżej środowej ceny odniesienia.
Share
dcthnze

Przewaga byków, jaka zarysowała się w pierwszych minutach sesji, nie przetrwała jednak "próby czasu", gdyż podaż (przy pomocy kilku większych zleceń) błyskawicznie zaatakowała, inicjując kilkudziesięciopunktowy ruch spadkowy. Tak się ciekawie złożyło, że już w pierwszej fazie sesji ważną rolę odegrały dwie strefy cenowe Fibonacciego. Wspomniany atak nastąpił bowiem w znanym nam już obszarze zapory podażowej: 2002 - 2008 pkt. Fala spadkowa wytraciła natomiast swój impet dokładnie w rejonie intradayowej strefy wsparcia: 1967 - 1970 pkt. Z tego właśnie miejsca bykom udało się wygenerować ruch odreagowujący, który ostatecznie ponownie dotarł do obszaru oporu: 2002 - 2008 pkt. Warto jednak nadmienić, że poranna dynamika ruchów cenowych nie została już potem powielona. Rynek wszedł bowiem w dość mało atrakcyjną - z punktu widzenia możliwości realizacji strategii intradayowych - fazę handlu, adekwatną w sumie do oczekiwań, jakie związane były z piątkowym przebiegiem tej "weekendowej" sesji.

Obraz rynku zmienił się jednak diametralnie w samej końcówce notowań. Stało się tak bowiem za sprawą silnego ruchu cenowego, zainicjowanego przez obóz kupujących (czynnikiem aktywującym popyt do działania okazało się silne odreagowanie wzrostowe indeksów amerykańskich). W wyniku akcji popytu przełamaniu uległa wreszcie strefa oporu Fibonacciego: 2002 - 2008 pkt. Ostatecznie zamknięcie czerwcowej serii kontraktów uplasowało się na poziomie: 2040 pkt., co stanowiło wzrost ich wartości aż o 2.72% w stosunku do środowej ceny odniesienia.

 Wykres tygodniowy FW20
Źródło: Wykres tygodniowy FW20

Ponownie załączam dzisiaj wykres w skali tygodniowej, by nieco z szerszej perspektywy spojrzeć na układ techniczny kontraktów. Generalnie piątkowe naruszenie strefy oporu Fibonacciego: 1994 - 2024 pkt. należy uznać za przejaw siły rynku, zatem ten czynniki powinien obecnie determinować sytuację na rynku terminowym. Problemem jest oczywiście to, że do wybicia doszło w samej końcówce sesji, w reakcji na poprawiające się kwotowania indeksów zza oceanu (przełamanie nastąpiło zatem w wyniku spontanicznej i krótkotrwałej akcji popytu, nie generując tym samym specjalnie wiarygodnego sygnału). Niemniej warto nadmienić, że byki przez całą sesję rzeczywiście sprawowały kontrolę na parkiecie, neutralizując w szybkim tempie każdą próbę kontrataku inicjowaną przez sprzedających. Jak na sesję "weekendową" nienajgorszy był również wolumen obrotu na rynku kasowym. Te elementy przemawiają zatem na korzyść byków, sugerując kontynuację ruchu wzrostowego w najbliższym czasie.

dcthnze

Układ techniczny wykresu pogorszyłby się jednak, gdyby notowania kontraktów konsekwentnie zaczęły przebiegać obecnie poniżej strefy: 1994 - 2024 pkt. Z punktu widzenia horyzontu średnioterminowego, wymieniony zakres powinien bowiem funkcjonować teraz jako stabilna zapora popytowa. Potwierdzeniem słabości rynku i coraz wyraźniejszego wyczerpywania się presji popytowej byłoby jednak dopiero przełamanie obszaru wsparcia: 1954 - 1963 pkt. Na ten przedział cenowy zwracam zatem szczególną uwagę, gdyż rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z bardzo interesującym zgrupowaniem zniesień i projekcji cenowych Fibonacciego. Przełamanie tego ostatniego zakresu powinno implikować test średnioterminowej zapory popytowej: 1886 - 1896 pkt. Nie ukrywam, że starając się konsekwentnie realizować strategię gry z trendem (jak na razie to podejście przynosi bardzo wymierne rezultaty), dopiero po anulowaniu w/w strefy cenowej zamknąłbym wszystkie długie pozycje. Niemniej część kontraktów zredukowałbym w chwili naruszenia znanego nam
już zakresu cenowego: 1954 - 1963 pkt.

Zacząłem analizę od szczegółowego "rozrysowania" wsparć, gdyż początek sesji ułoży się dzisiaj prawdopodobnie po myśli niedźwiedzi. Zniżkujące indeksy azjatyckie, a także kontrakty na amerykańskie indeksy mogą bowiem ostudzić nieco zapał naszej strony popytowej. Tak czy inaczej, utrzymywałbym w tej chwili długie pozycje, zwracając szczególną uwagę na w/w zakresy cenowe (oczywiście w pierwszej kolejności na: 1994 - 2024 pkt.). Jak zwykle również nieco szerzej o potencjalnej strategii na dzisiejszą sesję napiszę w swoim pierwszym komentarzu online, który ukaże się około godz. 9.30.

Paweł Danielewicz
Analityk Techniczny
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze