Trwa ładowanie...
dj1iowo

Nationale-Nederlanden OFE chce zwiększyć wysokość dywidendy PKN Orlen

Nationale-Nederlanden OFE, jeden z największych akcjonariuszy PKN Orlen chce, by wysokość dywidendy z zysku za 2015 r. wyniosła 3,50 zł na jedną akcję, najwięcej w historii płockiego koncernu, a nie 2 zł na akcję, jak rekomenduje zarząd tej spółki.

Share
dj1iowo

Nationale-Nederlanden OFE argumentuje, że wypłacenie wyższej dywidendy niż proponowana przez zarząd PKN Orlen uzasadniają m.in.: bardzo dobre wyniki finansowe spółki i niski poziom jej zadłużenia. Ostatecznie o wysokości dywidendy płockiego koncernu za 2015 r. zdecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) akcjonariuszy tej spółki, zwołane na 3 czerwca.

PKN Orlen poinformował w środę, że Nationale-Nederlanden OFE przedstawił projekt uchwały na ZWZ, w którym wnosi, by na wypłatę dywidendy przeznaczyć tam łącznie 1 mld 496 mln 981 tys. 713, 5 zł, czyli cały zysk netto płockiego koncernu za 2015 r. w wysokości 1 mld 47 mln 519 tys. 491,84 zł oraz część kapitału zapasowego spółki, pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 449 mln 462 tys. 221,66 zł, co daje w sumie 3,50 zł na każdą akcję.

"Wypłacenie przez spółkę wyższej dywidendy od zarekomendowanej przez zarząd jest uzasadnione bardzo dobrymi wynikami finansowymi za 2015 r. i I kwartał 2016 r., niskim poziomem zadłużenia oraz dobrą sytuacją bilansową spółki" - napisano w projekcie uchwały Nationale-Nederlanden OFE.

Pod koniec marca zarząd PKN Orlen w rekomendacji dla ZWZ akcjonariuszy zaproponował, by z 1 mld 47 mln 519 tys. 491,84 zł zysku netto spółki za 2015 r. na wypłatę dywidendy przeznaczyć 855 mln 418 tys. 122 zł, a pozostałą kwotę 192 mln 101 tys. 369,84 zł przekazać na kapitał zapasowy spółki. Projekt ten oznacza, że dywidenda płockiego koncernu wyniosłaby wówczas 2 zł na jedną akcję, czyli o 35 gr więcej niż rok wcześniej.

dj1iowo

"Decyzja jest zgodna z założeniami strategii PKN Orlen na lata 2014-17, która przewiduje, że poziom dywidendy na akcję będzie systematycznie rósł, gwarantując stabilny zwrot inwestorom" - podkreślił płocki koncern, przedstawiając rekomendację zarządu w sprawie dywidendy. Według spółki, poziom proponowanej przez zarząd dywidendy za 2015 r. bierze pod uwagę "utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie, uwzględniającym realizację strategicznych projektów inwestycyjnych koncernu".

Zarząd PKN Orlen w swej rekomendacji zaproponował, by dniem dywidendy był 15 lipca 2016 r., a dniem jej wypłaty 5 sierpnia 2016 r. Identyczny wniosek w sprawie terminów dywidendy znajduje się w projekcie uchwały Nationale-Nederlanden OFE.

Według najbardziej aktualnych danych PKN Orlen ze stycznia, akcje PKN Orlen posiadają: Skarb Państwa - 27,52 proc., Nationale-Nederlanden OFE - 9,12 proc., Aviva OFE - 7,34 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 56,02 proc. Można spodziewać się, że wszystkie decyzje, podejmowana na czerwcowym ZWZ PKN Orlen, w tym dotyczące dywidendy, ale też powołania członków rady nadzorczej spółki na nową kadencję, zależeć będą głównie od stanowiska Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem płockiego koncernu.

Dywidenda z zysku PKN Orlen za 2014 r. wyniosła 1,65 zł na jedną akcję i została wypłacona 8 lipca 2015 r. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat poprzednich.

dj1iowo

Pierwszą dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję płocki wypłacił z zysku za 1999 r. Identyczną kwotę koncern wypłacił z zysku za 2000 r. W kolejnych latach wysokość dywidendy wynosiła tam: z zysku za 2001 r. - 0,12 zł, za 2002 r. - 0,14 zł i za 2003 r. - 0,65 zł na jedną akcję.

Największą dywidendę PKN Orlen wypłacił z zysku netto za 2004 r. - kwota ta wyniosła wtedy 2,13 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2007 r. wyniosła z kolei 1,62 zł na jedną akcję. W latach 2005-06 oraz 2008-11 spółka nie wypłacała dywidendy. Dywidenda za 2012 r. wyniosła 1,50 zł, a z zysku za 2013 r. 1,44 zł na jedną akcję.

dj1iowo

Podziel się opinią

Share
dj1iowo
dj1iowo