Trwa ładowanie...
d4gaf56

NAVIMOR-INVEST - Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji. (1/2013)

NAVIMOR-INVEST - Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji. (1/2013)

Share
d4gaf56
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
NAVIMOR-INVEST
Temat
Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. (Emitent) informuje, że otrzymał w dniu 8 stycznia 2013 roku informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Prokurenta u Emitenta, dotyczącą objęcia 2 875 akcji serii "D" Emitenta, których łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 EUR. Umowa objęcia 2 875 akcji zwykłych na okaziciela serii " D", w ramach programu motywacyjnego, o wartości nominalnej 0,2 zł zawarta została w dniu 12 lipca 2012 roku. Akcje wprowadzone zostały do obrotu na rynku NewConnect w dniu 13 listopada 2012r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gaf56

| | | NAVIMOR-INVEST SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NAVIMOR-INVEST | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-266 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grunwaldzka | | 212 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 587685004 | | 587685007 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830000581 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2013-01-08 Tomasz Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gaf56

Podziel się opinią

Share
d4gaf56
d4gaf56