Trwa ładowanie...
d1diwk4
d1diwk4

NBP: Firmy oczekują spowolnienia tempa ożywienia inwestycyjnego w IV kw.

Warszawa, 16.10.2014 (ISBnews) - Optymizm inwestorów obniżył się i w IV kw. br. można się spodziewać osłabienia tempa ożywienia inwestycyjnego i spowolnienia dynamiki wzrostu nakładów na środki trwałe. W całym 2014 r. powinna utrzymać się relatywnie wysoka dodatnia dynamika inwestycji, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej we wrześniu br. wśród 1460 firm.
Share
d1diwk4

"Mimo konsekwentnie poprawiającej się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw obawy o ich przyszłe wyniki pogarszają klimat dla inwestycji. Z planów respondentów wynika, że w IV kw. br. można się spodziewać osłabienia tempa ożywienia inwestycyjnego i spowolnienia dynamiki wzrostu nakładów" - czytamy w "Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2014 r. oraz prognoz na IV kw. 2014 r."

NBP zwraca uwagę - po pierwsze - na spadek wskaźnika nowych inwestycji w odniesieniu do wyników wcześniejszego kwartału, co świadczy o osłabieniu zainteresowania przedsiębiorstw rozpoczynaniem kolejnych przedsięwzięć rozwojowych. Odsezonowany wskaźnik nowych inwestycji po czterech kwartałach wzrostu obniżył się w relacji kwartalnej o 1,7 pkt proc. do 22,2%, oddalając się od średniej wieloletniej i pozostał powyżej poziomu sprzed roku.

"Po drugie, po czterech kwartałach wzrostu nastąpił spadek salda prognoz inwestycji kwartalnych, co z kolei wskazuje na możliwe obniżenie dynamiki inwestycji względem III kw., a precyzyjniej - na spowolnienie wzrostu nakładów (saldo nadal jest dodatnie). W IV kw. 23,2% badanych (o ok. 2 pkt proc. mniej kw/kw) planuje zainwestować więcej niż przed rokiem, 20,8% (o 1,1 pkt proc. więcej kw/kw) obniży nakłady. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast dalszy wzrost frakcji inwestorów kontynuujących dynamiczny rozwój dzięki silnie zwiększanym inwestycjom (ubyło głównie inwestorów deklarujących niewielkie zwiększenie nakładów)" - czytamy dalej.

d1diwk4

Lekka korekta w dół, po zwyżce optymizmu w III kw., objęła również szacunek wydatków na inwestycje w całym bieżącym roku i w rezultacie prognozy powróciły do poziomów z pierwszej połowy roku. Mimo korekty i zapowiedzi obniżenia tempa wzrostu inwestycji w ostatnim kwartale tego roku saldo rocznych planów inwestycji pozostaje dodatnie, co pozwala podtrzymywać prognozy wzrostu inwestycji w 2014 r. w badanej próbie, konkluduje bank centralny.

(ISBnews)

d1diwk4

Podziel się opinią

Share
d1diwk4
d1diwk4