Trwa ładowanie...
daw9agd

NBP: w IV kwartale 2015 roku niezła kondycja przedsiębiorstw

W IV kwartale 2015 r. przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję, nie widać jednak sygnałów dalszej poprawy sytuacji w I kwartale 2016 roku - wynika z cokwartalnej informacji NBP o sytuacji sektora przedsiębiorstw.
Share
daw9agd

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Pokazuje ona, jak przedsiębiorstwa oceniają swoją kondycję i koniunkturę w IV kwartale 2015 r., a także prezentuje prognozy na I kwartał 2016 r.

Jak podaje NBP w komunikacie, zdaniem ankietowanych firm w IV kwartale 2015 r. ich kondycja była dobra i stabilna, chociaż nieco poniżej odczytów z poprzedniego badania. "Optymizm ocen obniżała duża niepewność co do oczekiwanego wzrostu podatków, zwłaszcza dotyczących branży handlowej. Prognozy krótkoterminowe poprawiły się nieznacznie w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale na tle poprzedniego roku były obniżone, i to mimo poprawy prognoz popytu" - informuje bank centralny.

Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw poprawiła się i kształtuje się nieznacznie powyżej długookresowej średniej - dodaje NBP. "Świadczą o tym zarówno wzrosty wskaźników prognoz popytu, zamówień i produkcji na I kwartał 2016 r., jak i dalszy spadek odsetka przedsiębiorstw deklarujących popyt jako barierę rozwoju. Optymistyczne prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa pozwalają w najbliższym okresie oczekiwać przyspieszenia dynamiki sprzedaży" - stwierdza komunikat.

daw9agd

Co do prognoz zatrudnienia na I kwartał 2016 r., w/g NBP są zbliżone do prognoz z poprzedniego kwartału i więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek. "Wskaźnik prognoz zatrudnienia wzrósł o 0,3 pkt proc. r/r do 7,1 proc. i jest zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej" - głosi komunikat.

Podwyżki wynagrodzeń planowane na I kwartał 2016 r. będą z kolei miały większy zasięg oraz nieco niższą wartość niż w poprzednim kwartale - zaznacza bank centralny.

"W perspektywie całego roku 2016 podwyżki wynagrodzeń przewidywane są w 46,1 proc. przedsiębiorstw, a kolejne 12,6 proc. rozważa wzrost przeciętnych płac w 2017 r. W co trzeciej spółce w dalszym ciągu nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń, mimo że płace nie były ostatnio podnoszone. Nie wzrosła planowana średnia wysokość podwyżek wynagrodzeń. Przedsiębiorstwa, które planują zwiększyć płace w I kwartale 2016 r., podniosą je o średnio 5,2 proc, zaś przeciętna płaca zatrudnionego w nich pracownika wzrośnie o 3,7 proc." - głosi komunikat.

W przypadku inwestycji ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł wyraźne osłabienie optymizmu wśród inwestorów, co może zapowiadać przejściowe obniżenie aktywności inwestycyjnej - zaznacza NBP. "Nowych inwestycji będzie znacznie mniej niż w poprzednich kwartałach, ale nakłady ogółem w badanej próbie nadal powinny rosnąć" - stwierdza komunikat NBP.

daw9agd

Natomiast odsetek przedsiębiorstw oceniających swoją sytuację płynnościową jako bezpieczną jest dzisiaj najwyższy od początku okresu poddanego badaniu - dodaje bank centralny. "Tę rosnącą płynność sektora obserwuje się w rosnących zasobach środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych" - dodaje NBP.

W IV kwartale 2015 r. zainteresowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym nie zmieniło się natomiast znacząco w porównaniu do poprzedniego kwartału - stwierdza bank centralny.

Informuje też, że w przeprowadzonym w grudniu ub.r. badaniu ankietowym udział wzięło 1760 podmiotów wybranych z całego kraju.

daw9agd

Podziel się opinią

Share
daw9agd
daw9agd