Trwa ładowanie...
d3q0xhj
espi

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu oraz osobę mającą stały dostęp do i...

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu oraz osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych (101/2012)

Share
d3q0xhj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu oraz osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 20 listopada 2012 r. informację o zawarciu przez członka zarządu transakcji zbycia 300.000 akcji Spółki podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 14-19 listopada 2012 r., w tym: - w dniu 14 listopada 2012 r. 50.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,50 złotych za akcję, - w dniu 14 listopada 2012 r. 31.729 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,51 złotych za akcję, - w dniu 15 listopada 2012 r. 20.031 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,42 złotych za akcję, - w dniu 15 listopada 2012 r. 19.440 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,41 złotych za akcję, - w dniu 15 listopada 2012 r. 128.800 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,40 złotych za akcję, - w dniu 19 listopada 2012 r. 12.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,35 złotych za akcję, - w dniu 19 listopada 2012 r. 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,34 złotych za akcję, - w
dniu 19 listopada 2012 r. 7.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,33 złotych za akcję, - w dniu 19 listopada 2012 r. 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,38 złotych za akcję, oraz w dniu 19 listopada 2012 r. 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,39 złotych za akcję. Ponadto Spółka otrzymała w dniu 21 listopada 2012 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą (niebędącej członkiem zarządu), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 19 listopada 2012 r. 16.700 akcji Spółki po cenie 5,40 złotych za akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q0xhj

| | | NETIA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETIA | | telekomunikacja | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 352 00 00 wew. 2061 | | 22 352 23 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Mirosław Godlewski prezes zarządu
2012-11-21 Tom Ruhan członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q0xhj

Podziel się opinią

Share
d3q0xhj
d3q0xhj