Trwa ładowanie...
datnvzo
espi

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych (8 ...

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych (83/2014)
Share
datnvzo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 17 listopada 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcje kierownicze (niebędącej członkiem Zarządu), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży podczas sesji giełdowej zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA łącznie 3.920 akcji Spółki, w tym: - w dniu 14 listopada 2014 roku ? 2.543 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,65 złotych za akcję, - w dniu 14 listopada 2014 roku ? 1.036 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,62 złotych za akcję, - w dniu 14 listopada 2014 roku ? 341 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,64 złotych za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)
datnvzo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Paweł Szymański członek zarządu
2014-11-18 Marcin Osiecki prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

datnvzo

Podziel się opinią

Share
datnvzo
datnvzo