Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych (1...

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych (19/2011)
Share
d4b13t8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj?cych dost?p do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 4 kwietnia 2011 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą (niebędącej członkiem Zarządu), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 28 i 29 marca 2011 r. 53.096 akcji Spółki, w tym:- w dniu 29 marca 2011 r. 18.248 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,3 złotych za akcję,- w dniu 29 marca 2011 r. 452 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,31 złotych za akcję,- w dniu 29 marca 2011 r. 1.300 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,32 złotych za akcję,- w dniu 28 marca 2011 r. 15.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,41 złotych za
akcję,- w dniu 28 marca 2011 r. 8.096 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,39 złotych za akcję,- w dniu 28 marca 2011 r. 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,37 złotych za akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NETIA telekomunikacja
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
(22) 352 00 00 wew 2061 (22) 352 23 23
(telefon) (fax)
anna.kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Jon Eastick członek zarządu
2011-04-04 Tom Ruhan członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8