Trwa ładowanie...
d1t9hjx
d1t9hjx
espi

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (57/2011)

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (57/2011)
Share
d1t9hjx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") zawiadamia o powzięciu informacji o spadku zaangażowania BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("BZ WBK AM") w kapitale zakładowym Netii poniżej 5% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku sprzedaży akcji w dniu 27 października 2011 klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali łącznie 19.095.215 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 19.095.215 głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii, stanowiących 4,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 4,88% kapitału zakładowego Netii. Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali łącznie 19.600.552 akcje Netii, uprawniające do wykonywania 19.600.552 głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii, stanowiących 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 5,01% kapitału zakładowego Netii. Ponadto
BZ WBK AM poinformował, że BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest ww. towarzystwo spółce BZ WBK AM. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez te fundusze akcji Netii, BZ WBK AM zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu. Podstawa prawna Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Tom Ruhan członek zarządu
2011-11-07 Jon Eastick członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t9hjx

Podziel się opinią

Share
d1t9hjx
d1t9hjx