Trwa ładowanie...
d37aaj5
espi

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (77/2011)

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (77/2011)

Share
d37aaj5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o zmniejszeniu zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, o 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowania w dniu 9 grudnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji zbycia akcji, które zostały rozliczone w dniu 14 grudnia 2011 r., Third Avenue Management LLC posiada na dzień 14 grudnia 2011 r. 69.988.577 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 69.988.577 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 17,87% kapitału zakładowego Netii. Przed powyższą zmianą Third Avenue Management LLC posiadał 77.812.602 akcje Netii, uprawniające do wykonywania 77.812.602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 19,87%
kapitału zakładowego Netii. Ponadto, Third Avenue Management LLC przekazał następującą listę swoich klientów, którzy przenieśli prawa wykonywania głosu z posiadanych akcji Spółki na Third Avenue Management LLC: 1. AIC Corporate Fund Inc. 2. Dynamic Equity (Global Equity) Managers: Portfolio 3 [Series] 3. Dynamic Equity (Global Equity) Managers: Portfolio 5 [Series] 4. Global Alpha Plus-International 5. Litman/Gregory Masters? Select International Fund Masters? Select Funds Trust 6. Third Avenue Separately Managed Accounts 7. Third Avenue Institutional International Value Fund 8. Third Avenue International Value Fund 9. Third Avenue International Value Fund UCITS Podstawa prawna Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

| | | NETIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Jon Eastick członek zarządu
2011-12-16 Tom Ruhan członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

Podziel się opinią

Share
d37aaj5
d37aaj5