Trwa ładowanie...
d416q1n

NETIA - Połączenie Netii SA z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o. (61/2015)

NETIA - Połączenie Netii SA z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o. (61/2015)

Share
d416q1n

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Połączenie Netii SA z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA (dalej ?Spółka? lub ?Netia?) informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sąd właściwy dla Netii, dokonał w dniu 31 sierpnia 2015 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki z jej jednoosobową spółką zależną (?Połączenie?) Netia Brand Management sp. z o.o. (KRS 0000373776, ?NBM?). Działalność NBM skupiała się na zarządzaniu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami związanymi ze znakami towarowymi. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej ?ksh?), poprzez przeniesienie całego majątku NBM na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany akcji oraz bez zmiany statutu Netii. Połączenie Netii z NBM nastąpiło, w świetle art. 493 § 2 ksh, z dniem 31 sierpnia 2015 roku. Z tym dniem, stosownie do art. 494 ksh, Netia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Połączenie usprawni zarządzanie zasobami
grupy kapitałowej oraz pozwoli na obniżenie kosztów pracy i kosztów administracyjnych oraz zwiększy wydajność całej grupy. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 14 w zw. z §20. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259, z późn.zm). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d416q1n

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA | | telekomunikacja | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 352 00 00 | | 22 352 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | anna.kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526 02 05 575 | | 011566374 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Tomasz Szopa członek zarządu
2015-09-01 Cezary Chałupa członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d416q1n

Podziel się opinią

Share
d416q1n
d416q1n