Trwa ładowanie...
de1xbks
espi
03-12-2010 16:17

NETIA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (35/2010)

NETIA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (35/2010)

de1xbks
de1xbks

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 2 grudnia 2010 roku, spółka Ernst&Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130 (dalej "Ernst&Young") została wybrana w celu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku.W latach ubiegłych Spółka korzystała z usług Ernst&Young w zakresie badania oraz przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Netia oraz sprawozdań finansowych spółek zależnych. W szczególności, Ernst&Young przeprowadziła badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Netia za lata obrotowe 2007, 2008, 2009 i 2010 (por. raporty bieżące nr 39/2007 z dnia 21.03.2007 oraz nr 51/2009 z dnia 10.11.2010). Poza tym Spółka korzystała z doradztwa i szkoleń dla pracowników z zakresu
rachunkowości organizowanych przez Ernst&Young.Wyboru Ernst&Young dokonała Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z Ernst&Young zostanie zawarta do wykonania zlecenia obejmującego przeprowadzenie przez Ernst&Young badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia za rok obrotowy 2011.Podstawa prawna:§ 25 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005, Nr 209 poz. 1744) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de1xbks

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Jon Eastick członek zarządu
2010-12-03 Tom Ruhan członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de1xbks
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
de1xbks