Trwa ładowanie...
d2sn9d2
d2sn9d2
espi

NETTLE - Przydział Obligacji serii P (30/2014) - EBI

NETTLE - Przydział Obligacji serii P (30/2014)
Share
d2sn9d2
CATALYST
Raport EBI nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-19
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przydział Obligacji serii P
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego z 17 listopada 2014 r. nr 29/2014 Zarząd Nettle S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 r. podjął Uchwałę nr 1 dotyczącą przydziału obligacji zabezpieczonych imiennych serii P. Zgodnie z Uchwałą nr 1 obligacje serii P w liczbie 29 sztuk o łącznej wartości nominalnej 2.900.000 zł zostały objęte przez trzy osoby fizyczne w różnych proporcjach. Tym samym emisja obligacji serii P doszła do skutku. Podstawa prawna: § 5 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Szewczyk Prezes Zarządu
Rafał Blum Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2sn9d2

Podziel się opinią

Share
d2sn9d2
d2sn9d2