Trwa ładowanie...
d24svm0
d24svm0
espi

NEUCA - Nabycie obligacji przez jednostki zależne (51/2013)

NEUCA - Nabycie obligacji przez jednostki zależne (51/2013)
Share
d24svm0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEUCA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie obligacji przez jednostki zależne | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NEUCA S.A.(" Spółka ") informuje, iż: -w dniu 21 października 2013 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 437 obligacji kuponowych, o nominale 100.000 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 21 października 2013 r., - w dniu 25 października 2013 r. dwie jednostki zależne od Spółki nabyły odpowiednio 30 obligacji kuponowych i 28 obligacji kuponowych o nominale 100.000 zł każda. Emisje zostały przeprowadzone w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Cena za nabyte obligacje wyniosła odpowiednio: - 43.700.000 (czterdzieści trzy miliony siedemset tysięcy) złotych. Termin wykupu obu serii obligacji przypada na 21 października 2014 r. Wysokość oprocentowania: 6,25% w stosunku rocznym; - 3.000.000 (trzy miliony) złotych. Termin wykupu obu serii obligacji przypada na 25 października 2014 r. Wysokość oprocentowania: 6,25% w stosunku rocznym; - 2.800.000 (trzy miliony) złotych. Termin wykupu obu serii obligacji przypada na 25 października 2014 r. Wysokość oprocentowania: 6,25%
w stosunku rocznym; Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych w jednostkach zależnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szosa Bydgoska 58
(ulica) (numer)
056 669 40 31 056 669 41 34
(telefon) (fax)
piotrs@torfarm.com.pl www.neuca.pl
(e-mail) (www)
879-00-17-162 870227804
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2013-10-28 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24svm0

Podziel się opinią

Share
d24svm0
d24svm0