Trwa ładowanie...
d39ulgl
d39ulgl
espi

NEUCA - Podpisanie umowy kredytowej (22/2014)

NEUCA - Podpisanie umowy kredytowej (22/2014)
Share
d39ulgl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Podpisanie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną z dniem 17 lutego 2014 r. w trybie korespondencyjnym umowę kredytu w wysokości 100 mln PLN ("Umowa") z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (Bank PeKaO S.A.), z siedzibą w Warszawie. Środki z umowy zostaną przeznaczone na refinansowanie nabycia przez Spółką 100 % akcji w kapitale zakładowym spółki ACP Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie. Termin ostatecznej spłaty kredytu został wyznaczony na dzień 17 lutego 2019 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki Wibor 3M powiększonej o stałą marżę banku. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu szeregu warunków, w tym zawarcia ostatecznej umowy nabycia akcji spółki ACP Pharma S.A. oraz ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szosa Bydgoska 58
(ulica) (numer)
056 669 40 31 056 669 41 34
(telefon) (fax)
piotrs@torfarm.com.pl www.neuca.pl
(e-mail) (www)
8790017162 870227804
(NIP) (REGON)
d39ulgl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2014-02-21 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39ulgl

Podziel się opinią

Share
d39ulgl
d39ulgl