Trwa ładowanie...
d47unl8

NEWAG S.A. - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEWAG S.A. z dnia 25.11.2014, ...

NEWAG S.A. - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEWAG S.A. z dnia 25.11.2014, wykaz uchwalonych zmian statutu oraz tekst jednolity statutu NEWAG S.A (40/2014)

Share
d47unl8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEWAG S.A. z dnia 25.11.2014, wykaz uchwalonych zmian statutu oraz tekst jednolity statutu NEWAG S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. (?Spółka?) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25.11.2014 oraz wykaz zmian statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25.11.2014. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Spółki przyjęty w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą, na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 2 uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25.11.2014. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu bieżącego nr 40_2014 - podjęte uchwały.pdf
Załącznik do raportu bieżącego nr 40_2014 - zmiany statutu.pdf
Załącznik do raportu bieżącego nr 40_2014 - tekst jednolity statutu.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 33-300 | | Nowy Sącz | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wyspiańskiego | | 3 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 18 449 63 60 | | +48 18 449 63 66 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@newag.pl | | www.newag.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7340009400 | | 490490757 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2014-11-25 Bogdan Borek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

Podziel się opinią

Share
d47unl8
d47unl8