Trwa ładowanie...
d1hor3a

Newag wniósł znak towarowy i know how do spółki zależnej za ok. 295 mln zł

Warszawa, 08.10.2014 (ISBnews) - Newag powierzył zarządzanie prawami własności intelektualnej spółce zależnej - Newag IP Management, która będzie udzielać licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej pozostałym spółkom Grupy, podał Newag. Łączna cena nabycia przez Newag IP know-how oraz znaku towarowego wyniosła 294,8 mln zł brutto.
Share
d1hor3a

?Celem powierzenia Newag IP zarządzania prawami własności intelektualnej jest optymalizacja działań zarządczych związanych z prawami własności intelektualnej. Uzasadnieniem dla takiego działania jest ciągle rosnące znaczenie, jakie mają prawa własności intelektualnej dla prowadzenia działalności polegającej na produkcji, naprawach i modernizacji taboru szynowego o znacznym zaawansowaniu technologicznym" - czytamy w komunikacie.

?(?) Spółka dokonała nabycia 2.947.941 akcji imiennych Enobit SKA nowej emisji (seria B) (?), których łączna wartość nominalna wynosi 294.794.100,00 zł brutto, (?) Nabycie akcji Enobit SKA serii B (?) nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w zamian za wniesienie (?) aportu do Enobit SKA o łącznej wartości 294.794.100,00 zł brutto, na który składają się: (i) prawa własności do znaku towarowego słownego 'NEWAG' (?) o wartości 50.261.490,00 zł brutto (?) (ii) praw do 'know-how', (?) o wartości 244.526.460,00 zł" - czytamy dalej.

Z kolei Enobit SKA zbył na rzecz Newag IP znak towarowy za łączną cenę 50,267 mln zł brutto oraz know-how za łączną cenę 244,5 mln zł brutto. Newag IP uzyskał środki na zapłatę ceny na skutek podwyższenia kapitału zakładowego oraz udzielenia pożyczki przez Newag. Nowo utworzone udziały w Newag IP zostały objęte po łącznej cenie 239,67 mln zł. Spółka zawarła z Newag IP umowę pożyczki kwoty 55,12 mln zł.

d1hor3a

Newag IP i spółka zawarły umowy licencyjne, na podstawie których Newag otrzymał licencje na korzystanie ze znaku towarowego oraz know-how, podano również.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Grupa zatrudnia ok. 1900 osób. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.

(ISBnews)

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a