Trwa ładowanie...
d157lj3

NFI EMF - Emisja Obligacji (1/2012)

NFI EMF - Emisja Obligacji (1/2012)

Share
d157lj3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY 1/2012 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") informuje, że w dniu 20 stycznia 2012 roku wykupionych zostało 250 (dwieście pięćdziesiąt) obligacji dyskontowych o łącznej wartości PLN 25.000.000, o których mowa w raporcie bieżącym 37/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku. Jednocześnie NFI EMF w dniu 20 stycznia 2012 roku wyemitowała nowe obligacje dyskontowe o łącznej wartości PLN 25.000.000. 1. Łączna wielkość emisji wyniosła 250 obligacji dyskontowych; 2. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła PLN 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów); 3. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła PLN 100.000 (sto tysięcy); 4. Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR plus marża; 5. Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 20 kwietnia 2012 roku; 6. Obligacje nie są zabezpieczone; 7. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych NFI EMF i jej podmiotów zależnych; Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na 31 grudnia 2011 roku, wyniosła 513 689 tys. zł. Planowane zadłużenie finansowe NFI EMF na dzień wykupu, tj. 20 kwietnia 2012 roku, wyniesie 543 696 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259). Maciej Szymański Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

| | | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NFI EMF | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-017 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marszałkowska | | 104/122 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 461 08 05 | | 022 461 08 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@emf.pl | | www.emf-group.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261032243 | | 011120129 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

Podziel się opinią

Share
d157lj3
d157lj3