Trwa ładowanie...
d1vq4kl

NFI EMF - Emisja Obligacji (18/2013)

NFI EMF - Emisja Obligacji (18/2013)

Share
d1vq4kl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY 18/2013 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") informuje, że w dniu 18 lipca 2013 roku wykupionych zostało 250 (dwieście pięćdziesiąt) obligacji dyskontowych o łącznej wartości PLN 25.000.000, o których mowa w raporcie bieżącym 9/2013. Jednocześnie NFI EMF w dniu 18 lipca 2013 roku wyemitowała nowe obligacje dyskontowe o łącznej wartości PLN 25.000.000. 1. Łączna wielkość emisji wyniosła 250 obligacji dyskontowych; 2. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła PLN 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów); 3. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła PLN 100.000 (sto tysięcy); 4. Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR plus marża; 5. Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 18 października 2013 roku; 6. Obligacje nie są zabezpieczone; 7. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych NFI EMF i jej podmiotów zależnych. Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia
obligacji, tj. na 30 czerwca 2013 roku, wyniosła 551.816,53 tys. zł. Planowane zadłużenie finansowe NFI EMF na dzień wykupu, tj. 18 października 2013 roku, wyniesie 526.277,28 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259). Maciej Szymański Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

| | | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NFI EMF | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-017 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marszałkowska | | 104/122 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 461 08 05 | | 022 461 08 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@emf.pl | | www.emf-group.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261032243 | | 011120129 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

Podziel się opinią

Share
d1vq4kl
d1vq4kl