Trwa ładowanie...
dbclqri

NFI EMF - Emisja Obligacji (37/2011)

NFI EMF - Emisja Obligacji (37/2011)

Share
dbclqri

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY 37/2011 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku wykupionych zostało 250 (dwieście pięćdziesiąt) obligacji dyskontowych o łącznej wartości PLN 25.000.000, o których mowa w raporcie bieżącym 23/2011 z dnia 22 września 2011 roku. Jednocześnie NFI EMF w dniu 21 grudnia 2011 roku wyemitowała nowe obligacje dyskontowe o łącznej wartości PLN 25.000.000. 1. Łączna wielkość emisji wyniosła 250 obligacji dyskontowych; 2. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła PLN 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów); 3. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła PLN 100.000 (sto tysięcy); 4. Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR plus marża; 5. Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 20 stycznia 2012 roku; 6. Obligacje nie są zabezpieczone; 7. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych NFI EMF i jej podmiotów zależnych; Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na 30 września 2011 roku, wyniosła 621 432 tys. zł. Planowane zadłużenie finansowe NFI EMF na dzień wykupu, tj. 20 stycznia 2012 roku, wyniesie 629 412 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259). Maciej Szymański Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbclqri

| | | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NFI EMF | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-017 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marszałkowska | | 104/122 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 461 08 05 | | 022 461 08 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@emf.pl | | www.emf-group.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261032243 | | 011120129 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbclqri

Podziel się opinią

Share
dbclqri
dbclqri