Trwa ładowanie...
d2ire0x

NFI EMF - Spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez emitenta oraz jego jednostkę zależną...

NFI EMF - Spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez emitenta oraz jego jednostkę zależną znaczącej umowy warunkowej. (51/2010)

Share
d2ire0x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
NFI EMF
Temat
Spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez emitenta oraz jego jednostkę zależną znaczącej umowy warunkowej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
RAPORT BIEŻĄCY 51/2010Zarząd NFI Empik Media&Fashion S.A. ("NFI EMF") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 27/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku, informuje, że doszło do ziszczenia się warunków zawieszających, o których mowa w pkt 5 powyższego raportu tj.: (i) Zarząd spółki Merlin.pl S.A. sporządził sprawozdanie z wyceny aportu oraz (ii) biegły sądowy wydał opinię potwierdzającą wartość aportu.Podstawa prawna:§ 5.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259).Maciej SzymańskiPrezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ire0x

Podziel się opinią

Share
d2ire0x
d2ire0x