Trwa ładowanie...
d1y4kjg

NFI EMF - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (5/2014)

NFI EMF - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (5/2014)

Share
d1y4kjg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY 5/2014 Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") informuje, iż na dzień 10 kwietnia 2014 roku, na godzinę 15.00 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej: 1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402? Kodeksu spółek handlowych. 2. projekty uchwał. 3. projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu. Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259). Maciej Szymański Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | EMF - NWZ - ogloszenie - 13.03.2014_exe.pdf | Ogłoszenie Zarządu | | | | | | | | | |
| | EMF - WZA - PROJEKTY UCHWAL_ZMIANA STATUTU_13 03 2014_exe.pdf | projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | EMF - WZA - TEKST JEDNOLITY STATUTU_13 03 2014_exe.pdf | projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y4kjg

| | | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NFI EMF | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-017 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marszałkowska | | 104/122 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 461 08 05 | | 022 461 08 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@emf.pl | | www.emf-group.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261032243 | | 011120129 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y4kjg

Podziel się opinią

Share
d1y4kjg
d1y4kjg