Trwa ładowanie...
d2qnzic
10-01-2017 15:33

NFOŚiGW przeznacza ok. 10 mld zł na poprawę jakości powietrza

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznacza ok. 10 mld zł na poprawę jakości powietrza, podała instytucja.

Share
d2qnzic

"Obecnie NFOŚiGW dysponuje szeroką ofertą (finansowaną zarówno ze środków krajowych, jak i z Unii Europejskiej) wpisującą się w działania na rzecz likwidacji lub ograniczania niskiej emisji. Poprawa jakości powietrza jest, była i będzie jednym z priorytetów NFOŚiGW, jednak osiągnięcie tego celu wymaga przede wszystkim działań skoordynowanych na szczeblu samorządowym. Konieczność ich realizacji w sposób kompleksowy - z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb regionów - sprawia, że opracowanie hierarchii zadań oraz wsparcie lokalnych i regionalnych przedsięwzięć w tym zakresie, w szczególności działań naprawczych związanych z ograniczaniem i eliminowaniem emisji z niskich źródeł, powinny w pełni przejąć jednostki samorządu terytorialnego (z centralnym wsparciem w zakresie regulacyjno-legislacyjnym)" - powiedział prezes Funduszu Kazimierz Kujda, cytowany w komunikacie.

NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą I oś unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), w ramach którego zrealizowano już 6 konkursów i 3 nabory ciągłe, a kolejny, siódmy konkurs ogłoszono na początku grudnia 2016 r. Łączny budżet konkursu dotacyjnego w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) to 210 mln zł.

Z kolei w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach na pomoc zwrotną zaplanowano 500 mln zł. Na poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, w ramach którego było do rozdysponowania pierwotnie 200 mln zł, a w konsekwencji zwiększono budżet naboru do kwoty 690 mln zł. Na poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych złożono do rozdysponowania będzie w sumie 821 mln zł. Na działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu zaplanowano 66,8 mln zł w formie dotacji w ramach konkursu, a na nabór pozakonkursowy ponad 1,2 mld zł. Na poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji z budżet wynosi 300 mln zł w formie dotacji, a na poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji zarezerwowano 65 mln zł na konkurs i ponad 641 mln zł poza konkursem, podano w materiale.

W I i II kwartale br. NFOŚiGW planuje ogłosić kolejne nabory w ramach powyższych działań unijnych.

d2qnzic

"Ponadto, dostrzegając potrzebę skutecznych działań na rzecz walki z niską emisją i chcąc wesprzeć w tej mierze samorządy terytorialne, poza uruchomieniem nowej formy wsparcia skierowanej do regionów (program Region), NFOŚiGW podjął się realizacji unikatowego w skali europejskiej projektu partnerskiego 'Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE', w którym uczestniczy 14 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz województwo lubelskie" - czytamy w komunikacie.

Zarząd NFOŚiGW ujednolicił listę programów priorytetowych, wyznaczając tym samym nowe kierunki finansowania, którymi są przede wszystkim: odnawialne źródła energii (OZE), termomodernizacja obiektów niekomercyjnych, dostosowanie polskich firm do norm unijnych, wsparcie polskiej innowacyjności oraz umożliwienie skorzystania ze środków UE (ciepłownictwo/współfinansowanie). Na dofinansowanie przedsięwzięć w tym zakresie zarezerwowano budżet w wysokości 5,8 mld zł, przypomniano także.

Nowy program priorytetowy NFOŚiGW o nazwie Region będzie wdrażany za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Program ten przewiduje szczególne preferencje w zakresie działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Środki mogą być dostępne od pierwszego kwartału 2017 r. Planowana łączna alokacja środków na 2017 r. wynosi do 40 mln zł dla zwrotnych form dofinansowania, w tym dla funduszu podstawowego - 8 mln zł; dla zobowiązania wieloletniego "OZE i efektywność energetyczna" - 28 mln zł i dla zobowiązania wieloletniego "Gospodarowanie odpadami" - 4 mln zł. Formą finansowania będą preferencyjne pożyczki i brane będą pod uwagę wszystkie typy przedsięwzięć ujęte w planach działalności WFOŚiGW, w tym również na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, które nie mogłyby zostać sfinansowane w ramach programów z aktualnej oferty NFOŚiGW.

Poza programem Region, NFOŚiGW dysponuje także szeroką ofertą działań na rzecz likwidacji lub ograniczania niskiej emisji, w tym programami Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych, Lemur - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, Prosument - dofinansowanie mikroinstalacji OZE i Bocian - Rozproszone, odnawialne źródła energii.

d2qnzic

Fundusz przygotował także program "Poprawa jakości powietrza" w dwóch częściach. W ramach części "Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych" zaplanowano konkurs na łącznie 500 mln zł, natomiast kolejne 500 mln zł zostanie przeznaczone na "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

NFOŚiGW przeznaczy także budżet 2,5 mld zł na pożyczki dla przedsiębiorców w ramach programu "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (w tym wsparcie dla efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych)".

W ramach wygaszanego już, ale nadal działającego programu Kawka, którego celem jest likwidacja niskiej emisji, NFOŚiGW realizuje jeszcze 22 umowy dofinansowania na łączna kwotę 272,7 mln zł, a łączne planowane efekty ekologiczne to następujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń: pył PM10 - 838 Mg/rok; pył PM2,5 - 792 Mg/rok; CO2 - 129 tys. Mg/rok, podano także.

"Poza omówionymi działaniami i źródłami finansowania, NFOŚiGW pracuje cały czas nad nowymi kierunkami finansowania inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju OZE, związanych z ochroną powietrza i uzupełniających zidentyfikowane luki w finansowaniu oraz wskazujące na duży potencjał rozwoju. Są to przede wszystkim: omówiona wyżej geotermia oraz rozwój potencjału OZE, uzależniony od lokalnych uwarunkowań. A ponadto samowystarczalność energetyczna (w tym na poziomie gmin, a więc finansowanie lokalnej infrastruktury produkcji i dystrybucji energii, np. z małych elektrowni wodnych (MEW), biomasy, biogazu, geotermii itp.), a także elektromobilność oraz transport zrównoważony" - czytamy także w materiale.

(ISBnews)

d2qnzic
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2qnzic
d2qnzic