Trwa ładowanie...
d3k77sp

NG2 - Utworzenie spółki zależnej (53/2011)

NG2 - Utworzenie spółki zależnej (53/2011)

Share
d3k77sp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
NG2
Temat
Utworzenie spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd NG2 S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku Emitent podpisał dokumenty dotyczące utworzenia w dniu 20 grudnia 2011 roku spółki zależnej CCC OBUV SK, s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, Republika Słowacka. NG2 S.A. posiada 100% udziałów w ww. spółce, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 5.000,00 Euro (słownie: pięć tysięcy Euro). Podstawowym przedmiotem działalności utworzonej spółki będzie dystrybucja towarów dostarczanych przez NG2 S.A. na terytorium Republiki Słowackiej. O dokonaniu przez odpowiedni organ rejestracji Spółki Emitent poinformuje odrębnym raportem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3k77sp

| | | NG2 S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NG2 | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-101 | | Polkowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strefowa | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 845 84 00 | | 076 845 84 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ng2@ng2.com.pl | | ng2.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6922200609 | | 390716905 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Mariusz Gnych Wiceprezes
2011-12-20 Piotr Nowjalis Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3k77sp

Podziel się opinią

Share
d3k77sp
d3k77sp