Trwa ładowanie...
d1ngld1
d1ngld1
espi

NG2 - Wniosek akcjonariusza dotyczący projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad NWZA zwołanego ...

NG2 - Wniosek akcjonariusza dotyczący projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r. (59/2012)
Share
d1ngld1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NG2 | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza dotyczący projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Zarząd NG2 S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. akcjonariusz Spółki Luxprofi S.a.r.l., działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek dotyczący zmiany projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przedstawionym przez Zarząd Spółki projekcie uchwały nr 6/NWZA/2012 Akcjonariusz proponuje wprowadzić następujące zmiany: - w § 3 dotychczasowe brzmienie ust. 5: "5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki ("Osoby Uprawnione")." - zastąpić zapisem o treści: "5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5.1,
obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki ("Osoby Uprawnione") z wyłączeniem obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% akcji." - w § 3 po ust. 5 dodać ust. 5.1. w brzmieniu: "5.1 Łączna ilość warrantów przeznaczonych do objęcia przez obecnych i przyszłych członków Zarządu nie może przekroczyć więcej niż 50% planowanej emisji na mocy niniejszej uchwały." Jako uzasadnienie zmiany podano wyłączenie udziału w Programie Motywacyjnym obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 % akcji oraz ograniczenie co do ilości akcji przeznaczonych do objęcia przez obecnych i przyszłych członków Zarządu. Projekt uchwały uwzględniający powyższe zmiany przedłożono w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwały nr 6 NWZA-19.12.2012.pdf | Projekt uchwały nr 6 NWZA - 19.12.2012r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NG2 S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NG2 Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ng2@ng2.com.pl ng2.com.pl
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Mariusz Gnych Wiceprezes
2012-12-18 Piotr Nowjalis Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ngld1

Podziel się opinią

Share
d1ngld1
d1ngld1