Trwa ładowanie...
d2d6fu0

NG2 - Zmiana umowy znaczącej (4/2012)

NG2 - Zmiana umowy znaczącej (4/2012)

Share
d2d6fu0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NG2 | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NG2 S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2012 r. Spółka podpisała aneks do umowy z dnia 30 stycznia 2009 roku, zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34. Spółka informowała o zawarciu ww. umowy raportem RB nr 5/2009 w dniu 11 lutego 2009 r. i wprowadzonych zmianach raportem RB nr 6/2011 z 9 lutego 2011 r. W związku z zawarciem aneksu zmianie uległ okres kredytowania do dnia 29 stycznia 2015 r. (poprzedni termin: 29 stycznia 2012 r.) oraz termin do którego Bank ma możliwość wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 29 stycznia 2018 r. (poprzedni termin: 29 stycznia 2015 r.). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych. Zaangażowanie ING Bank Śląski S.A. w kredytowanie NG2 SA wynosi obecnie 70.000.000,00 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d6fu0

| | | NG2 S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NG2 | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-101 | | Polkowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strefowa | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 845 84 00 | | 076 845 84 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ng2@ng2.com.pl | | ng2.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6922200609 | | 390716905 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Mariusz Gnych Wiceprezes
2012-01-20 Piotr Nowjalis Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d6fu0

Podziel się opinią

Share
d2d6fu0
d2d6fu0