Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

NICOLAS GAMES S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj...

NICOLAS GAMES S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nicolas Games S.A. w dniu 14 lutego 2011 roku (5/2011)
Share
d45z6la
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
NICOLAS GAMES S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nicolas Games S.A. w dniu 14 lutego 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Nicolas Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nicolas Games S.A., które odbyło się w dniu 14 lutego 2011 roku.Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 26 706 8531. Akcjonariusz: GoAdvisers S.A.Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 20 000 000Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 20 000 000Udział % w liczbie głosów na NWZ: 74,89%Udział % w ogólnej liczbie głosów: 15,57%2. Akcjonariusz: Tomasz MajkaLiczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4 589 852Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 589 852Udział % w liczbie głosów na NWZ: 17,19%Udział % w ogólnej liczbie głosów: 3,57%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NICOLAS GAMES S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-018 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Graniczna 54
(ulica) (numer)
032 494 33 05 032 494 33 11
(telefon) (fax)
biuro@nicolasgames.pl www.nicolasgames.pl
(e-mail) (www)
644-31-55-839 278163028
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Tomasz Majka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la