Trwa ładowanie...
wakacje

Nie wykorzystałeś urlopu w poprzednim roku? Planuj wakacje!

W nowym roku wiele osób liczy zaległe dni urlopu, których dotąd nie wykorzystali

Share
Nie wykorzystałeś urlopu w poprzednim roku? Planuj wakacje!
Źródło: Thinkstock
d40sk9g

W nowym roku wiele osób liczy zaległe dni urlopu, których dotąd nie wykorzystali. Jeśli będą mieli szczęście, wypoczną w zaplanowanym przez siebie terminie. Jeśli się spóźnią, na przymusowy wypoczynek wyśle ich pracodawca.

Za pozytyw uznać można fakt, że możliwość wykorzystania zaległego urlopu, w porównaniu do lat poprzednich, znacznie się wydłużyła. Wcześniej przepisy mówiły o końcu marca. Jak jest teraz?

d40sk9g

- Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlopu niewykorzystanego w danym roku, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Urlop ten powinien się zatem rozpocząć nie później niż w ostatnim dniu września, w którym pracownik miał świadczyć pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy – wyjaśnia adw. Łukasz Berg, prowadzący Kancelarię Adwokacką w Gdańsku.

Ta zmiana cieszy zarówno pracowników, którzy mogą swobodniej rozporządzać czasem, jak i pracodawców. Wcześniejszy, trzymiesięczny termin przypadał w okresie największych absencji chorobowych. Często uniemożliwiało to udzielenie urlopu. Konieczność wysyłania pracowników na zaległy wypoczynek niejednokrotnie powodowała problemy organizacyjne i braki kadrowe w firmach. Wydłużenie terminu na udzielenie zaległego urlopu nie naraża teraz pracodawców na odpowiedzialność wykroczeniową.

Nie chcę wypoczywać!

Wydłużenie terminu wykorzystania zaległego urlopu jest też pozytywnie odbierana przez samych pracowników, którzy chętniej planują urlop w miesiącach wiosennych i letnich, bardziej atrakcyjnych dla wypoczynku. Trzeba jednak trzymać się terminów. Pracodawca może zobowiązać pracowników do wcześniejszego wskazania terminów korzystania z zaległych urlopów w wyznaczonym przepisami okresie.

d40sk9g

- Należy także wiedzieć, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy nawet wówczas, gdy pracownik nie wyraża na to zgody - tłumaczy Łukasz Berg.

Brak współpracy ze strony pracowników może zostać uznane za nieprzestrzeganie przez pracowników ustalonej organizacji i porządku w firmie. Co więcej, szef może nie tylko wydać pracownikowi polecenie udania się na zaległy urlop, ale też wyegzekwować je poprzez niedopuszczenie pracownika do wykonywania zadań w pracy w okresie, w którym ma odpoczywać.

d40sk9g

Wiele osób z nadmiarem dni wolnych zastanawia się nad ekwiwalentem pieniężnym. Ten jednak przysługuje tylko wtedy, gdy wykorzystanie urlopu nie jest możliwe. Sytuacją taką może być np. rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Kara dla pracodawcy

- Warto również pamiętać, że nieudzielanie przez pracodawcę przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zgodnie z przepisem art. 282 §2 Kodeksu pracy zagrożone jest karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. – mówi Łukasz Berg.

Jeśli pracodawca nie umożliwi wykorzystania zaległego urlopu po upływie III kwartału następnego roku kalendarzowego, pracownik może skutecznie dochodzić udzielenia urlopu przed sądem pracy, jednak tylko do momentu upływu trzyletniego okresu przedawnienia. Warto też pamiętać kto i kiedy nabywa prawa do urlopu. Na urlop może udać pracownik, który podjął pracę po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym. Uzyskuje on prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy. Wymiar tak naliczanego urlopu wynosi 1/12 wymiaru urlopu przysługującemu mu po przepracowaniu roku. W zależności od ogólnego stażu zatrudnienia jest to 20 lub 26 dni.

ml,MA,WP.PL

d40sk9g

Podziel się opinią

Share
d40sk9g
d40sk9g